KANUNLAR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
442 Sayılı Köy Kanunu
5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
2872 Sayılı Çevre Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu

Kent Estetik Kurulu

Kent Estetik Kurulu, Mimari Proje ve Reklam Araçları İçin İstenen Belgeler
Yaya Alanları Yeme - İçme Mekanları Tasarım Rehberi