MİSYON

Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak hizmetlerimizi “Modern Belediyecilik” anlayışı ile sunmak.

VİZYON

Belediyecilikte ilkleri gerçekleştiren “Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışıyla marka şehir imajımızı pekiştirmek.

TEMEL DEĞERLER

  • Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı,
  • Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,
  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
  • İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,
  • Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,
  • Sosyal belediyeciliği esas almak,
  • Halkın değerlerine saygılı olmak,
  • Çevreyi korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,
  • Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek,
  • Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğini üst düzeyde yürütmek.