Oğuzhan POSTALLI

İşletmeler ve İştirakler Daire Bşk.

1975 Yılında Yahyalı’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2019 Yılında İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı görevine atandı.
  • Daire Başkanlılığının yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak.
  • Diğer Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Başkanlık makamlarıyla irtibat kurmak ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.
  • Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetleri yürütmek.
  • Yönetimi altındaki faaliyetler için plan, program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları, uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan plan, program ve bütçe önerilerini amirlerinin onayına sunmak.
  • Birim faaliyetlerini iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dâhilinde astları arasında dağıtmak, sorumluları belirlemek verilen görevleri benimsetmeye çalışmak ve koordinasyonu sağlamak.
  • Birim faaliyetleri hakkında amirine sistematik olarak yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek.
  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek, personeline konu kapsamında görev vermek.


 

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şeması
Yönetmelik