Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15
Kocasinan / KAYSERİ
Santral: 0(352) 222 89 60
Çağrı Merkezi:153
Kep Adresi: kayseribelediyesi@hs01.kep.tr
ÜNVAN AD SOYAD HARİCİ DAHİLİ EPOSTA FAX
SantralSantral0 (352) 222 89 60
Beyaz MasaBeyaz Masa0 (352) 207 16 331210 1211 1213beyazmasakayseri.bel.tr
Alo 153 İletişim Merkezi153alo153kayseri.bel.tr0 (352) 999 12 32
Özel Kalem MüdürüMehmet ÇAVUŞ0 (352) 207 15 001500-1501mcavuskayseri.bel.tr0 (352) 222 67 20
Genel SekreterHüseyin BEYHAN1503-1504hbeyhankayseri.bel.tr0 (352) 222 75 62
Genel Sekreter YardımcısıHamdi ELCUMAN0 (352) 207 15 051505helcumankayseri.bel.tr
Genel Sekreter YardımcısıSayın Bayar ÖZSOY0 (352) 207 16 161616sbozsoykayseri.bel.tr0 (352) 666 84 76
Genel Sekreter YardımcısıSerdar ÖZTÜRK0 (352) 207 15 061506
Sivil Savunma Uzmanlığı Mehmet KARAKAŞ0 (352) 223 98 12mkarakaskayseri.bel.tr0 (352) 223 98 11
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk.İbrahim ÖZÇEKİÇ0 (352) 207 16 801680
Halkla İlişkiler Şb.Md.Ayten ÖZSOY0 (352) 666 38 02 / 19001998aozsoykayseri.bel.tr0 (352) 999 1232
Çağrı Merkezi Birim Sor.Burhan ALTINÖZ0 (352) 666 38 09baltinozkayseri.bel.tr
1.Hukuk Müşaviri Orhan ERDOĞAN0 (352) 207 16 721672oerdogankayseri.bel.tr
Hukuk MüşaviriH.İbrahim YILDIRIM0 (352) 207 15 331533
Kararlar Şb.Md.İbrahim SARIÇİÇEK0 (352) 207 15 341534isaricicekkayseri.bel.tr
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Bşk.Kadir TAŞKESEN0 (352) 207 15 251525ktaskesenkayseri.bel.tr0 (352) 222 72 89
İnsan Kaynakları Şb.Md.Mustafa ÖZDEMİR0 (352) 207 15 201520
Evrak KalemŞerife KALELİ YİĞİTOĞLU0 (352) 207 15 301530
Sicil ServisiSemiha GÜLTEKİN0 (352) 207 15 181518
Sicil ServisiMustafa KOÇAK0 (352) 207 15 181518
Sicil ServisiSaid AYBAR0 (352) 207 15 171517
Eğitim Şb.Md.Fahriye HALICI0 (352) 222 15151515
İşçi Tahakkuk Servisiİlyas SOYLU0 (352) 207 15 161516
Memur Tahakkuk ServisiMehmet BİTGEN0 (352) 207 15 271527
Memur Tahakkuk ServisiNamık TANRIVERDİ0 (352) 207 15 271527
İtfaiye Daire Bşk.Mustafa Metin KIZILKAN0 (352) 320 18 23 102mkizilkankayseri.bel.tr0 (352) 336 49 89
İtfaiye Akom ve Önlem Şb.Md.V.Hakan KORUDİBİ0 (352) 320 18 25116
İtfaiye Müdahale Şb.Md.V.Muhammet Zeynuddin BAĞDAT0 (352) 320 23 20104
B.şehir İtf.Grup Amir.0 (352) 251 12 38
Erkilet İtf.Grup Amir.0 (352) 344 19 19
Talas İtf.Grup Amir.0 (352) 437 40 49
İncesu İtf.Grup Amir.0 (352) 691 30 38
Mali Hizmetler Daire Bşk.Mehmet YILDIZ0 (352) 207 15 751575myildizkayseri.bel.tr0 (352) 221 32 04
Bütçe Şb.Md.Ahmet ÖZDEN0 (352) 207 15 761576aozdenkayseri.bel.tr
Gelir Şb.Md.V.Sinan KOÇ0 (352) 207 15 851585gelirkayseri.bel.tr
Strateji Geliştirme Şb.Md.Mehmet ÖZSÜRTMELİ0 (352) 207 17 111711stratejikayseri.bel.tr
İcra ve Tahsilat Şb. Md.Osman TOPCU0 (352) 207 15 821582
Hesap İşleri Şb.Md.V.Şahin ATABAŞ0 (352) 207 15 801580satabaskayseri.bel.tr
Fen İşleri Daire Bşk.Ali HASDAL0 (352) 207 15 451545ahasdalkayseri.bel.tr0 (352) 222 67 21
Asfalt Üretim Şb.Md.V.Yunus ERŞEKERCİ0 (352) 207 15 531553
Aykome Şb.Md.Gökhan DORUK0 (352) 207 16 891689gdorukkayseri.bel.tr
İnşaat İşleri Şb.Md.V.Yasin HARMANCI0 (352) 207 15 741574yharmancikayseri.bel.tr
Yol Yapım Şb.Md.V.Harun Reşit ÖZTÜRK0 (352) 207 15 501550
Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Bşk.Ayşe ÖNDER0 (352) 337 68 921150aonderkayseri.bel.tr0 (352) 666 84 77
Park Bahçeler İdari İşler Şb. Md. V.Hilal AYBAK0 (352) 337 68 921155haybakkayseri.bel.tr
Yeşil Alanlar İdari İşler Şb.Md.V.Hilal AYBAK0 (352) 337 68 921155haybakkayseri.bel.tr
Hobi Bahçeleri Şb.Md.Abdullah YAZICI0 (352) 666 38 931152ayazicikayseri.bel.tr0 (352) 666 84 77
Doğal Üretim Bahçesi0 (352) 666 38 981175
Yeşil Alanlar Şb.Md.0 (352) 666 38 9111600 (352) 666 84 77
İmar ve Şehircilik Daire Bşk.Ali SÜSLÜ0 (352) 207 16 401640asuslukayseri.bel.tr0 (352) 222 8955
İmar ve Şehir Şb.Md.V.Murat BULUT0 (352) 207 16 501650mbulutkayseri.bel.tr
Harita Kadastro Şb.Md.V.Fatma Nur ŞİMŞEK
Tapu ve İstimlak Şb.Md.V.Hilmi COŞKUN0 (352) 207 16 45 1645hcoskunkayseri.bel.tr
İmar Uygulama Şb.Md.V.Erkan SAKA0 (352) 207 16 571657esakakayseri.bel.tr
Makina İkmal Bakım ve Onr. Daire Bşk.Selman S. SÜRMELİOĞLU0 (352) 351 20 711430s_surmelioglukayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Makine İşletme Şb.Md.Harun KARAKAYA0 (352) 351 20 701445hkarakayakayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Sevk ve Koordinasyon Şb.Md.İbrahim ÇAVDAR0 (352) 666 38 071459icavdarkayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Tek. Eğt. ve ARGE Şb.Md.Kadir DANACIOĞLU0 (352) 351 20 701426kdanacioglukayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Kalite Kontrol ve Mal Kabul Servisiİlknur ŞİMŞEK0 (352) 351 20 701441kdanacioglukayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. Daire Bşk.Sedat ERDOĞAN0 (352) 222 32 76serdogankayseri.bel.tr
Akıllı Ulaşım Sistemleri Şb.Md.Abdurrahim TANŞU0 (352) 666 38 051310atansukayseri.bel.tr
Raylı Sistem Yapım Şb.Md.Mehmet DUMAN0 (352) 222 69 731201mdumankayseri.bel.tr
Toplu Taşıma Şb.Md.Selami AKDENİZ0 (352) 207 17751775sakdenizkayseri.bel.tr
Ukome Şb.Md.V.Fatih YERLİ
Trafik Hizmetleri Şb.Md.V.İsa Kutluhan KARACA0 (352) 666 38 38
Trafik Düşey İşaretleme ŞefliğiVolkan ŞİMŞEK0 (352) 666 38 42
Trafik Yatay İşaretleme ŞefliğiHasan Basri ÇELİK0 (352) 666 38 40
Kültür ve Sosyal İşler Daire Bşk.Salih ÖZGÖNCÜ0 (352) 220 70 90sozgoncukayseri.bel.tr0(352) 221 08 67
Kütüphaneler Şb.Md.Erkan KÜP0 (352) 207 16 371637ekupkayseri.bel.tr0 (352) 207 08 67
Kütüphane ŞefiMaide GÜZELOĞLU0 (352) 207 16 372081mguzeloglukayseri.bel.tr
Bando Şefiİbrahim MAVİLİ0 (352) 338 08 80
Kardeş Şehirler Kalemi0 (352) 220 70 90
Konservatuar Şb.Md.Fatih ÇAĞAN0 (352) 232 20 40
Merkez KonservatuarMerve BALTA0 (352) 232 20 40
Setenönü Konservatuar 0 (352) 666 38 011421
Etüt ve Projeler Daire Bşk.Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU0 (352) 207 16 561656abahcecioglukayseri.bel.tr0 (352) 207 16 68
Proje ve Planlama Şb.Sor.S. Ali ÜLKER0 (352) 207 16 5816580 (352) 207 16 68
İşleri İhale İşleri Şb.Sor.Hayrettin ÖZER0 (352) 207 15 421542
Yapı Kont. Şb.Md.Murat BALTACI0 (352) 207 15 461546
AB ve Dış İlişkiler Şb.Sor.S. Ali ÜLKER0 (352) 207 16 5816580 (352) 207 16 68
İşletmeler ve İştirakler Daire Bşk.Oğuzhan POSTALLI0 (352) 207 16 251625opostallikayseri.bel.tr0 (352) 222 75 70
İdari İşler Teknik KoordinatörVedat KILIÇ0 (352) 207 15 381538
Kardanadam Erciyes0 (352) 342 20 47
Kent Fırını0 (352) 666 38 371101
İMAR A.Ş.0 (352) 207 17 871787
İdari İşler ve Teknik Onr. Şb.Md.V.Atnan KOÇER0 (352) 207 15 211521akocerkayseri.bel.tr
İşl. ve İşt. Koordinasyon Şb.Md.Ali PAKSOY0 (352) 207 15 231523apaksoykayseri.bel.tr
Araç Tahsis0 (352) 207 16 661666
Kadirhas Kongre Merkezi0 (352) 337 64 16
Beştepeler Kayseri Evi0 (352) 347 36 36
ULAŞIM A.Ş.Feyzullah GÜNDOĞDU0 (352) 207 70 00
ERCİYES A.Ş.M. Cahit CINGI0 (352) 222 89 66
KAYTUR A.Ş.Salih ÖZGÖNCÜ0 (352) 338 55 15
BEF (Kaymek Merkez)Burhan ÇANAKPINAR0 (352) 231 88 36
Yeni TerminalB.I.O.A.Ş. (Santral) 0 (352) 327 45 00
SPOR A.Ş.İbrahim SOMTAŞ0 (352) 444 28 99
Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Hayvancılık Ticaret A. Ş (YAKTAŞ)Selman S. SÜRMELİOĞLU0 (352) 336 48 63 - 0 (352) 336 44 050 (352) 502 21 01
Destek Hizmetleri Daire Bşk.Yusuf DELİKTAŞ0 (352) 207 16 001600
Hizmet Alım İhale Şb.Sor.Mustafa ÖZ0 (352) 207 16 521652
Mal Alım ve İhale Şb.Md.Mehmet ASLAN0 (352) 207 16 101610
Doğrudan Temin Şb.Md.Erol ÇOŞKUN0 (352) 207 16 131613
Bilgi İşlem Daire Bşk.Emre YAYLAGÜL0 (352) 207 17 501750eyaylagulkayseri.bel.tr0 (352) 222 36 48
Bilgi Teknolojileri Şb.Sor.Serdar YAROĞLU0 (352) 207 15 401540syaroglukayseri.bel.tr
Coğrafi Bilgi Sis. Şb.Md.V.Fatih HAREKET0 (352) 207 16 981698fhareketkayseri.bel.tr
Elektronik Sis. ve Hab. Şb.Md.V.Erkan ERDOĞAN0 (352) 207 17 011701eerdogankayseri.bel.tr
Bilim Merkezi Şb.Sor.Can TERZİOĞLU0 (352) 222 89 01
Bilim Merkezi Santral0 (352) 222 45 67
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk.Buket ERGİN0 (352) 222 32 70 10140 (352) 222 46 96
SekreterÖzkan SELÇUK0 (352) 222 32 70 10140 (352) 222 46 96
GSM ve Hafriyat Ruhsat Denetim Şb. Md. V.İrfan İNCE0 (352) 222 69 731264
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Md.Murat ÇETİN0 (352) 222 69 731252mcetinkayseri.bel.tr
Veteriner İşletme Şb.Md.Levent TAFLIOĞLU0 (352) 222 69 73 1250ltaflioglukayseri.bel.tr
Veteriner Hiz. ServisiBurhanettin BACAK0 (352) 222 69 731253bbacakkayseri.bel.tr
AHD Hayvanat BahçesiBurhanettin BACAK0 (352) 241 11011253bbacakkayseri.bel.tr
Mezarlık Şb.Md.Mustafa COŞKUN0 (352) 336 20 3614mcoskunkayseri.bel.tr0 (352) 336 20 36
İldem Mezarlık Sor.Mehmet DURSUN0 530 501 65 10
Argıncık Mezarlık Sor.Mehmet ASLANTAŞ0 530 501 65 09
Erkilet Mezarlık Sor.Süleyman TAŞKIN0 533 570 08 95
Ambar Mezarlık Sor.Halit MUTLU0 530 353 65 07
Çevre Hizmetleri Şb.Md.V.İbrahim MEYİLLİ0 (352) 222 69 731251
Sosyal Hizmetler Daire Bşk.Mehmet Ali KARCIOĞLU0 (352) 666 38 101120
Sosyal Hizmetler D.Bşk. SekreteriSerpil CANBULAT0 (352) 666 38 101120
Sosyal Hizmetler Şb.Md.Mustafa GÖZEL0 (352) 666 38 101120
Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Sor.0 (352) 666 38 671884
Huzurevi Şb.Md.Nuri SELÇUK0 (352) 351 30 163016nselcukkayseri.bel.tr
Engelliler Koordinasyon Şb.Md.V.Yusuf KOÇAK0 (352) 666 38 101120ykocakkayseri.bel.tr
Kırsal Hizmetler Daire Bşk.Mehmet YÜCEL0 (352) 222 69 730 (352) 666 84 76
Bakım Onarım Şb.Md.V.Metehan YÜCEL(0352) 222 69 73
Kırsal Hizmetler Şb.Md.V.İhsan DİLBİLMEZ
İlçeler Yol Şb.Md.V.Nurettin KOCABAY(0352) 222 69 73
Tarımsal Hizmetler Daire Bşk.Duran SAFRANTI0 (352) 222 69 73dsafrantikayseri.bel.tr0 (352) 222 58 01
Tarımsal Destekleme Şb.Md.Burhan KALE0 (352) 222 69731419bkalekayseri.bel.tr
Tarımsal Hizmetler Şb.Md.Resul DUMAN0 (352) 222 69732005rdumankayseri.bel.tr
Sulama Şb.Md.Kemal KORKMAZYİĞİT0 (352) 222 69731411
Kentsel Dönüşüm Daire Bşk.Hakkı ALP0 (352) 207 17 381738halpkayseri.bel.tr0 (352) 222 92 47
Kentsel Dön. Şb.Sor.Hasan Cihat TÜRKMEN0 (352) 207 17 851785
Proje Uyg. ve Uzlşm. Şb.Md.V.Enver Şamil TAŞÇI0 (352) 207 17851785
Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Bşk.Gürcan SENEM0 (352) 503 13 79gsenemkayseri.bel.tr0 (352) 503 16 96
KUDEB Şb. Md.Fatih CEVAT0 (352) 503 13 79fcevatkayseri.bel.tr
Kültür Varlıkları Şb.Md.Necdet KÜÇÜK0 (352) 503 13 79 / 18nkucukkayseri.bel.tr
Restorasyon Uzm. Y. MimarAkgül ZOR0 (352) 503 13 79azorkayseri.bel.tr
Şehir PlancısıHadi KOVULMAZ0 (352) 503 13 78hkovulmazkayseri.bel.tr
Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şb. Md.V.Fehmi GÜNDÜZ0 (352) 220 70 50 fgunduzkayseri.bel.tr
Milli Mücadele Müzesi0 (352) 220 70 50
Selçuklu Uygarlığı Müzesi0 (352) 221 11 50
Sanat TarihçisiGamze ERCAN 0 (352) 221 11 50gercankayseri.bel.tr
Kayseri Kalesi ve Hunat Medresesi0 (352) 666 38 08
Kale ve Hunat Medresesi SorumlusuSerkan KAYA0 (352) 666 38 081402skayakayseri.bel.tr
Hunat Medresesi PersoneliAhmet Mustafa ARISOY0 (352) 666 38 08
Hunat Medresesi PersoneliMustafa KARAHAN0 (352) 666 38 08mkarahankayseri.bel.tr
Zabıta Daire Bşk.Mustafa KAYACIK0 (352) 207 16 761676mkayacikkayseri.bel.tr0 (352) 232 60 76
Zabıta Şube MüdürüAhmet TEKE0 (352) 207 16 791679atekekayseri.bel.tr
Büro Zabıta AmiriHacı Ali İLHAN0 (352) 207 16 781678hailhankayseri.bel.tr
Trafik Zabıta AmiriErtuğrul ULUTAŞ0 (352) 207 16 771677eulutaskayseri.bel.tr
Emlak ve İstimlak Daire Bşk.Hüseyin TAŞKARACA0 (352) 207 17 641764htaskaracakayseri.bel.tr0 (352) 222 67 37
Emlak ve İstimlak Şube Md.V.Hamit KAHRAMAN0 (352) 207 16 491649hkahramankayseri.bel.tr