Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15
Kocasinan / KAYSERİ
Santral: 0(352) 222 89 60
Kep Adresi: kayseribelediyesi@hs01.kep.tr
E-tebligat Adresi: 35431-11349-51082
Vergi Dairesi: Gevher Nesibe
Vergi No: 5400039863
ÜNVAN AD SOYAD HARİCİ DAHİLİ EPOSTA FAX
SantralSantral0 (352) 222 89 60
Alo 153 İletişim Merkezi153alo153kayseri.bel.tr0 (352) 999 12 32
Özel Kalem MüdürüMehmet ÇAVUŞ1500-1501mcavuskayseri.bel.tr0 (352) 222 67 20
Genel SekreterHüseyin BEYHAN1503-1504hbeyhankayseri.bel.tr0 (352) 222 75 62
Genel Sekreter YardımcısıHamdi ELCUMAN0 (352) 207 15 051505helcumankayseri.bel.tr
Genel Sekreter YardımcısıSerdar ÖZTÜRK0 (352) 207 15 061506
Genel Sekreter YardımcısıAli HASDAL0 (352) 207 17 891789ahasdalkayseri.bel.tr
Genel Sekreter YardımcısıMustafa TÜRKMEN0 (352) 337 68 921150mturkmenkayseri.bel.tr0 (352) 666 84 77
Sivil Savunma Uzmanlığı Mehmet KARAKAŞ0 (352) 223 98 12mkarakaskayseri.bel.tr0 (352) 223 98 11
Beyaz MasaBeyaz Masa153beyazmasakayseri.bel.tr
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk.İbrahim ÖZÇEKİÇ0 (352) 207 16 801680
Halkla İlişkiler Şb.Md.Ayten ÖZSOY0 (352) 666 38 02 / 19001998aozsoykayseri.bel.tr0 (352) 999 1232
1.Hukuk Müşaviri Orhan ERDOĞAN0 (352) 207 16 721672oerdogankayseri.bel.tr
Yazı ve Kararlar Şb.Md.İbrahim SARIÇİÇEK0 (352) 207 15 341534isaricicekkayseri.bel.tr
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Bşk.Oğuzhan POSTALLI0 (352) 207 15 251525opostallikayseri.bel.tr0 (352) 222 72 89
İnsan Kaynakları Şb.Md.Mustafa ÖZDEMİR0 (352) 207 15 201520
Eğitim Şb.Md.Fahriye HALICI0 (352) 207 15151515
İtfaiye Daire Bşk.Mustafa Metin KIZILKAN0 (352) 320 18 23 102mkizilkankayseri.bel.tr0 (352) 336 49 89
İtfaiye Önlem ve Eğitim Şb.Md.V.Hakan KORUDİBİ0 (352) 320 18 25116
İtfaiye Müdahale ve Arama Kurtarma Şb.Md.Muhammet Zeynuddin BAĞDAT0 (352) 320 23 20104
Mali Hizmetler Daire Bşk.Rıdvan YURTLAK0 (352) 207 15 751575ryurtlakkayseri.bel.tr0 (352) 221 32 04
Bütçe Şb.Md.Ahmet ÖZDEN0 (352) 207 15 761576aozdenkayseri.bel.tr
Gelir Şb.Md.V.Sinan KOÇ0 (352) 207 15 851585gelirkayseri.bel.tr
Strateji Geliştirme Şb.Md.Mehmet ÖZSÜRTMELİ0 (352) 207 17 111711stratejikayseri.bel.tr
İcra ve Tahsilat Şb. Md.Osman TOPCU0 (352) 207 15 821582
Hesap İşleri Şb.Md.Şahin ATABAŞ0 (352) 207 15 802059satabaskayseri.bel.tr
Fen İşleri Daire Bşk.Yasin HARMANCI0 (352) 207 15 451545yharmancikayseri.bel.tr
Bakım Onarım Şb.Md.VHarun Reşid BİRKOL0 (352) 207 15 74
Yapı İşleri Şb.Md. V.Murat UĞUR0(352) 222 89 60
Ulaşım Hizmetleri Şb.Md.V.Yunus ERŞEKERCİ0 (352) 207 15 531553
Aykome Şb.Md.Gökhan DORUK0 (352) 207 16 891689gdorukkayseri.bel.tr
ARGE ve Planlama Şb.Md.V.Harun Reşit ÖZTÜRK0 (352) 207 15 501550
Mühendisİsa Kutlucan KARACA0 (352) 207 15 56
Park Bhç. ve Ağç. Daire Bşk.Mustafa TÜRKMEN0 (352) 337 68 921150mturkmenkayseri.bel.tr0 (352) 666 84 77
Park Bahçeler İdari İşler Şb. Md. V.Hilal AYBAK0 (352) 337 68 921155haybakkayseri.bel.tr
Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şb.Md.Mustafa ACIKAN0 (352) 337 68 921160
Hobi Bahçeleri Şb.Md.Abdullah YAZICI0 (352) 666 38 931152ayazicikayseri.bel.tr0 (352) 666 84 77
Ağaçlandırma ve Bakım Şb. Md.Cüneyt CANIDEMİR0 (352) 666 38 9111630 (352) 666 84 77
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Bşk.Dr. Buket ERGİN0 (352) 222 32 70 10140 (352) 222 46 96
İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Şb.Md.Ali EREN0 (352) 222 69 731251
Hafriyat Yönetimi ve GSM Ruhsat Şb.Md.V.İrfan İNCE0 (352) 222 69 731264
Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Şb.Md.V.İbrahim MEYİLLİ0 (352) 222 69 731281
İmar ve Şehircilik Daire Bşk.Ali SÜSLÜ0 (352) 207 16 401640asuslukayseri.bel.tr0 (352) 222 8955
İmar ve Şehir. Şb.Md.V.Murat BULUT0 (352) 207 16 501650mbulutkayseri.bel.tr
Harita Kadastro Şb.Md.V.Fatma Nur ŞİMŞEK0 (352) 207 16 471647fnursimsekkayseri.bel.tr
Tapu ve İstimlak Şb.Md.V.Hilmi COŞKUN0 (352) 207 16 45 1645hcoskunkayseri.bel.tr
İmar Uygulama Şb.Md.V.Erkan SAKA0 (352) 207 16 571657esakakayseri.bel.tr
Makina İkmal Bakım ve Onr. Daire Bşk.Selman S. SÜRMELİOĞLU0 (352) 351 20 711430s_surmelioglukayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Makine İşletmeleri Şb.Md.Harun KARAKAYA0 (352) 351 20 701445hkarakayakayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Sevk ve Koordinasyon Şb.Md.İbrahim ÇAVDAR0 (352) 666 38 071459icavdarkayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Tek. Eğt. ve ARGE Şb.Md.V.Kadir DANACIOĞLU0 (352) 351 20 701426kdanacioglukayseri.bel.tr0 (352) 222 38 29
Kırsal Hizmetler Daire Bşk.Nurettin KOCABAY(0352) 222 69 73
Kırsal Hizmetler Şb.Md.V.İhsan DİLBİLMEZ
İlçeler Bakım ve Onarım Şb.Md.Mustafa COŞKUN(0352) 222 69 73
İlçeler Yol Şb.Md. V.Metehan YÜCEL(0352) 222 69 73
Kentsel Dönüşüm Daire Bşk.Hasan Cihat TÜRKMEN0 (352) 207 17 381738
Kentsel Dön. Şb.Md.---0 (352) 207 17 851785
Proje Uyg. ve Uzlşm. Şb.Md.V.Enver Şamil TAŞCI0 (352) 207 17851785
Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. Daire Bşk.Sedat ERDOĞAN0 (352) 666 38 77serdogankayseri.bel.tr
Akıllı Ulaşım Sistemleri Şb.Md.Abdurrahim TANŞU0 (352) 666 38 20atansukayseri.bel.tr
Trafik Hizmetleri Şb.Md.V.Abdurrahim TANŞU0 (352) 666 38 38
Raylı Sistem Yapım Şb.Md.Mehmet DUMAN0 (352) 666 38 87mdumankayseri.bel.tr
Ukome Şb.Md.V.Fatih YERLİ--3060
Toplu Taşıma Şb.Md.Selami AKDENİZ---3044sakdenizkayseri.bel.tr
Kültür ve Sosyal İşler Daire Bşk.Salih ÖZGÖNCÜ0 (352) 220 70 90sozgoncukayseri.bel.tr0(352) 221 08 67
Kütüphaneler Şb Md.---0 (352) 207 16 371637
Kültür ve Sos.İşl.Şb.Md.V.Yusuf YERLİ0 (352) 232 20 40
Konservatuar Şb.Md.V.0 (352) 232 20 40
Etüt ve Projeler Daire Bşk.Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU0 (352) 207 16 561656abahcecioglukayseri.bel.tr0 (352) 207 16 68
Proje ve Planlama Şb.Md. V.Seyfi Ali ÜLKER0 (352) 207 16 581658aulkerkayseri.bel.tr0 (352) 207 16 68
Yapı Kont. Şb.Md.Murat BALTACI0 (352) 207 15 461546
AB ve Dış İlişkiler Şb.Md.Mustafa GÖZEL0 (352) 207 20 6920690 (352) 207 16 68
İşletmeler ve İştirakler Daire Bşk.Cenani AYAYDIN0 (352) 207 16 251625cayaydinkayseri.bel.tr0 (352) 222 75 70
İşl. ve İşt. Koordinasyon Şb.Md.0 (352) 207 15 231523
Kayseri Hal Kompleksi0 352 245 40 59infokaysem.com.tr
Teknik Bakım ve Onarım Şb. Md. V.Vedat KILIÇ0 (352) 207 15 381538vkilickayseri.bel.tr
Teknik Bakım Onarım EkibiBekir Sefa SÜMER0 (352) 207 15 221522
İşl. ve İşt. Elektrik TeknikeriFaruk KAHRAMAN0 (352) 207 15 241524
İdari İşler Şb.Md.V.Atnan KOÇER0 (352) 207 15 211521akocerkayseri.bel.tr
İdari İşler ŞefiRamazan ÇELİK0 (352) 207 15 261526
Araç TahsisZiya OĞUZ0 (352) 207 16 661666
Beştepeler Kayseri Evi0 (352) 347 36 36
Bina Batı Giriş Danışma0 (352) 207 15 121512
Başkanlık Girişi Danışma0 (352) 207 15 131513
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk.Yusuf DELİKTAŞ0 (352) 222 69 73
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Md.Murat ÇETİN0 (352) 222 69 731252mcetinkayseri.bel.tr
Veteriner İşleri Şb.Md.Levent TAFLIOĞLU0 (352) 666 38 172411101ltaflioglukayseri.bel.tr
Mezarlıklar Şb.Md.Tamer KAPLAN0 (352) 336 20 36140 (352) 336 20 36
Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Bşk.Abdullah AVAN0 (352) 207 17 5017500 (352) 222 36 48
Elektronik Sis. ve Hab Şb. Md. V.Mustafa GENÇ0 (352) 207 17 011701
Bilgi Teknolojileri Şb.Md. V.Ayhan ÇAKICI0 (352) 207 15 401540
Coğrafi Bilgi Sistem.Şb.Md.Fatih HAREKET0 (352) 207 16 981698fhareketkayseri.bel.tr
Yazılım Şube MüdürlüğüEda Murat0 (352) 207 17 181718yazilimservisikayseri.bel.tr
Bilim Merkezi Şb.Md. V.Abdullah AVAN0 (352) 222 89 01
Sosyal Hizmetler Daire Bşk.Mehmet Ali KARCIOĞLU0 (352) 666 38 101120
Sosyal Hizmetler D.Bşk. SekreteriSerpil CANBULAT0 (352) 666 38 101120
Sosyal Hizmetler Şb.Md.Hüseyin SÜS0 (352) 666 38 101120
Huzurevi Şb.Md.Mehmet AKBAŞ0 (352) 351 30 163016
Engelliler Koord.Şb.Md.Yusuf KOÇAK0 (352) 666 38 101120ykocakkayseri.bel.tr
Tarımsal Hizmetler Daire Bşk.Duran SAFRANTI0 (352) 222 69 73dsafrantikayseri.bel.tr0 (352) 222 58 01
Tarımsal Destekleme Şb.Md.Burhan KALE0 (352) 222 69731419bkalekayseri.bel.tr
Tarımsal Hizmetler Şb.Md.Resul DUMAN0 (352) 222 69732005rdumankayseri.bel.tr
Sulama Şb.Md.Kemal KORKMAZYİĞİT0 (352) 222 69731411
MühendisAykut Doğanay ALBAYRAK0 (352) 207 16 691669
Destek Hizmetleri Daire Bşk.Erkan KÜP0 (352) 207 16 001600ekupkayseri.bel.tr0 (352) 207 08 67
Hizmet ve Mal Alım İhale Md.V.Mustafa ÖZ0 (352) 207 16 521652
Doğrudan Temin Şb.Md.Erol COŞKUN0 (352) 207 16 131613
Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Bşk.Gürcan SENEM0 (352) 503 13 79gsenemkayseri.bel.tr0 (352) 503 16 96
Turizm Şb.Md.Fehmi GÜNDÜZ0 (352) 503 13 79fgunduzkayseri.bel.tr
KUDEB Şb. Md.Fatih CEVAT0 (352) 503 13 79fcevatkayseri.bel.tr
Kültür Varlıkları Şb.Md.Necdet KÜÇÜK0 (352) 503 13 79 / 18nkucukkayseri.bel.tr
Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şb. Md.V.Fatih CEVAT0 (352) 220 70 50fcevatkayseri.bel.tr
Zabıta Daire Bşk.Mustafa KAYACIK0 (352) 207 16 761676mkayacikkayseri.bel.tr0 (352) 232 60 76
Zabıta Şube MüdürüAhmet TEKE0 (352) 207 16 791679atekekayseri.bel.tr
Emlak ve İstimlak Daire Bşk.Hüseyin TAŞKARACA0 (352) 207 17 641764htaskaracakayseri.bel.tr0 (352) 222 67 37
Emlak ve İstm. Şb.Md.Hamit KAHRAMAN0 (352) 207 16 491649hkahramankayseri.bel.tr
Afet İşleri Daire Bşk.Gonca ARIN0 (352) 207 16 601660