İbrahim ÖZÇEKİÇ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk.

1978 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. 2020 yılı Aralık ayında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na atandı.

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

a) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygulamak,

b) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak ve bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere talimat vermek,

c) Daire Başkan gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire başkanlığı yapmak için yazışmaları imzalamak,

ç) Faaliyet alanıyla ilgili projeler, takip etmek ve uygulamak,

d) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

e) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

f) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

g) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

ğ) Daire başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

h) Daire başkanlığının stratejik plan ve performans programı yapmak,  yaptırmak,

ı) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv raporlama yapmak, yaptırmak, Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

j) Mevzuatla ilgili verilen diğer görevleri yaptırmak


Kayseri Belediyesi

Haberler

Büyükşehir’in İletişim Küresi, Kayseri Saat Kulesi’nde Hizmet Verecek

Büyükşehir’in İletişim Küresi, Kayseri Saat Kulesi’nde Hizmet Verecek

Kayserililer tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Büyükşehir İletişim Küresi, 1 Kasım Salı gününden itibaren Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) ile birlikte Kayseri Saat Kulesi'nde hizmet vermeye başladı.
Büyükşehir Alo 153 Çağrı Merkezi, 880 Bin Çağrı Cevapladı

Büyükşehir Alo 153 Çağrı Merkezi, 880 Bin Çağrı Cevapladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2021 yılında 880 bin 262 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini anında değerlendirip işleme aldı.