Erkan KÜP

Destek Hizmetleri Daire Bşk.

1981 yılında Kayseri Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2005'te mezun oldu. 2010 yılında Felsefe ve Din Bilimleri / Dinler Tarihi alanında  yüksek lisansını; 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü tamamladı.2023 yılında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine atandı.


Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin yöntemi) belirlemek, ihale aşamalarının gerçekleşmesini temin etmek, gerekli sözleşme ve anlaşmaları yapmak, temini gerçekleştirilen malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, standartlara vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek ortaya çıkan sorunları çözmek başkanlığımızın görevleridir.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları