Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Fen İşleri Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1.Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliği
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliği
Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
LPG İkmal İstasyonları Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
LPG İkmal İstasyonları Ruhasatlarına İlişkin Yönetmelikteki Değişiklikler
Kent Estetik Kurulu Yönetmeliği
İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Sivil Savunma Amirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İş Akış Şeması
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Sığınak Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Belediye Zabıta Yönetmeliği Ek-1 Değerlendirme Formu
Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği
Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle Esaslar Hakkında Yönetmelik
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği
Taşınabilir Mal Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlşkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamlarına İlişkin Yönetmelik
İtfaiye Daire Başkanlığı Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan, Küme Evler ve Diğer Yapıların İsimlendirilmesi İle Mevcut İsimlerin Değişikliğine Dair Yönetmelik