1. Özel Kalem Md.

   2. Teftiş Kurulu Bşk.

   3. İç Denetim Birimi

   4. Sivil Savunma Uzmanlığı

   5. Genel Sekreter

  1. Genel Sekreter Yardımcısı

   1. Fen İşleri D.Bşk.

    1. Yapı İşl. Şb.Md.
    2. Ulaşım Hizmetleri Şb.Md.
    3. Aykome Şb.Md.
    4. Bakım Onarım Şb.Md.
    5. ARGE ve Planlama Şb.Md.
   2. Mak.İkm.Bkm.Onr.D.Bşk.

    1. Mak. İşlt. Şb.Md.
    2. Tek. Eğt. ve ARGE Şb.Md.
    3. Sevk ve Koordinasyon Şb.Md.
   3. Ulaş. Plan. ve Raylı Sis. D.Bşk.

    1. Akıllı Ulaşım Sistemleri Şb. Md.
    2. Toplu Taşıma Şb.Md.
    3. Raylı Sistem Yapım Şb.Md
    4. Trafik Hizmetleri Şb.Md.
    5. Ukome Şb.Md.
  2. Genel Sekreter Yardımcısı

   1. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem D.Bşk.

    1. Yazılım Şb.Md.
    2. Bilgi Teknolojileri Şb.Md.
    3. Coğrafi Bilgi Sistem.Şb.Md.
    4. Elektronik Sis.ve Hab. Şb.Md.
    5. Bilim Merkezi Şb.Md.
   2. Emlak ve İstm. D.Bşk.

    1. Emlak ve İstm. Şb.Md.
   3. Etüt ve Projeler D.Bşk

    1. AB ve Dış İlişk.Şb.Md
    2. Yapım İşl. İhale Şb. Md.
    3. Kesin Hesap Şb.Md.
    4. Proje ve Planlama Şb.Md.
    5. Yapı Kont. Şb.Md.
   4. İmar ve Şehir. D.Bşk.

    1. Harita ve Kadastro Şb.Md.
    2. İmar ve Şehr.Şb.Md.
    3. Tapu ve İstm.Şb.Md.
    4. İmar Uygulama Şb. Md.
   5. Kentsel Dönüşüm D.Bşk.

    1. Kentsel Dön. Şb.Md.
    2. Proje Uyg. ve Uzlşm. Şb.Md.
    3. Proje Gel. ve Bilş. Hiz. Şb.Md.
   6. Kent Tarihi ve Tanıtımı D.Bşk.

    1. KUDEB Şb. Md.
    2. Turizm Şb.Md.
    3. Kültür Varlıkları Şb.Md
    4. Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şb. Md.
   7. Afet İşleri D.Bşk.

  3. Genel Sekreter Yardımcısı

   1. İtfaiye D.Bşk

    1. İtfaiye Onlem ve Eğitim Şb.Md.
    2. İtfaiye Müdahale ve Arama Kurtarma Şb.Md.
   2. Kırsal Hizmetler D.Bşk.

    1. Kırsal Hizmt. Şb.Md.
    2. İlçeler Yol Şb. Md.
    3. İlçeler Bakım ve Onarım Şb.Md.
   3. Park Bhç. ve Ağç. D. Bşk.

    1. Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şb.Md.
    2. Ağaçlandırma ve Bakım Şb. Md.
    3. Park Bahçeler İdari İşler Şb.Md.
    4. Hobi Bahçeleri Şb.Md.
   4. Tarımsal Hizmetler D.Bşk.

    1. Sulama Şb.Md.
    2. Tarımsal Hizmetler Şb.Md.
    3. Tarımsal Destekleme Şb.Md.
   5. Zabıta D.Bşk.

    1. Zabıta Şb.Md.
   6. Çevre Kor. ve Kont. D.Bşk

    1. İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Md.
    2. Mezarlıklar Şb.Md.
    3. Veteriner İşleri Şb.Md.
   7. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.Bşk.

    1. Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Şb.Md.
    2. İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Şb.Md.
    3. Hafriyat Yönetimi ve GSM Ruhsat Şb.Md.
  4. Genel Sekreter Yardımcısı

   1. 1.Hukuk Müşavirliği

    1. Hukuk Müşaviri
    2. Yazı ve Kararlar Şb.Md.
   2. Destek Hizmetleri D.Bşk

    1. Doğrudan Temin Şb.Md.
    2. Hizmet ve Mal Alım İhale Şb.Md.
   3. İnsan Kay.ve Eğt. D.Bşk.

    1. İnsan Kaynakları Şb.Md.
    2. Eğitim Şb. Md.
   4. İşletmeler ve İştirakler D.Bşk.

    1. Teknik Bakım ve Onarım Şb. Md.
    2. İdari İşler Şb.Md.
    3. İşlt. ve İştr. Koord.Şb.Md.
   5. Kültür ve Sos. İşl.D.Bşk.

    1. Konservatuar Şb.Md.
    2. Kültür Sos.İşl.Şb.Md.
    3. Kütüphaneler Şb.Md.
   6. Mali Hizmetler D.Bşk

    1. Bütçe Şb.Md.
    2. Gelir Şb.Md.
    3. Strateji Geliştirme Şb.Md
    4. İcra ve Tah.Şb.Md.
    5. Hesap İşleri Şb. Md.
   7. Sosyal Hizmetler D.Bşk.

    1. Engelliler Koord.Şb.Md.
    2. Huzurevi Şb.Md.
    3. Sosyal Hizmetler Şb. Md.
   8. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk.

    1. Halkla İlişkiler Şb. Md.
    2. Basın Yayın Şb. Md.