TÜBİTAK ile koordineli olarak Daire Başkalığımızca faaliyetleri yürütülmekte olan Kayseri Bilim Merkezi için 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.
Belirlenmiş olan Planetaryum filmlerinin Türkçe çeviri ve seslendirme işlemleri tamamlanarak gösterime hazır hale getirilmiştir. Kayseri Bilim Merkezi planetaryum görevlileri, Amerikalı firmadan ikinci kademe Planetaryum eğitimini almıştır. Alınan eğitimler sonrası mevcut yazılım kullanılarak eğitim paketleri oluşturulmuştur. Söz konusu filmler ve eğitim paketlerinin gösterimi ile ilgili olarak deneme gösterileri yapılarak aksaklıklar ve eksiklikler giderilmiştir. 
Kalıcı sergi alanına ait duvar kaplamaları ve aydınlatma işleri tamamlanmıştır. Tasarımları yapılan 3 farklı atölyeye (Robotik, Fen Bilimleri ve Sanat Atölyeleri) yönelik iş ve işlemler tamamlanarak donanım ve malzeme tefrişi sağlanmıştır. Yine Bilim Merkezi Kütüphanesi tamamlanarak içeriğe uygun kitap, dergi ve diğer yazılı materyallerin temini sağlanarak hazır hale getirilmiştir.
Kocaeli Bilim Merkezi'nden gelen sergi ürünlerinin Kalıcı Sergi Salonuna yerleşimi planlanarak kurulumları gerçekleştirilmiştir. Sergi alanlarında bulunan pavilyonlara ait bannerların yerleşimi gerçekleştirilerek pavilyonların yerleşim düzenleri tamamlanmıştır. 

Kayseri Belediyesi
Çocuk kütüphanesi - Genel görünüm

Kayseri Belediyesi
Robotik atölye - Genel görünüm

Kayseri Belediyesi
Sanat Atölyesi - Genel görünüm

Kayseri Belediyesi
Kalıcı sergi salonu  - Pavilyon görünüm

Keşif kulesi ve Yerel izler kısmına ait sergi ürünleri kurulumu tamamlanarak gerekli test ve deneme süreçleri yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Kayseri Belediyesi
Kalıcı sergi salonu  - Keşif kulesi ve Yerel İzler alanı görünüm

Dış sergi alanı için, TCDD başkanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda BR-52 Model buharlı tren Uşak'tan getirilerek yerleşimi,  restorasyonu ve montajı sağlanmıştır. Yine dış sergi alanında kullanılmak üzere Bilim Merkezi personeli tarafından tasarımı gerçekleştirilen Güneş Saati'nin TUBİTAK onayıyla birlikte ilgili alana yapımı sağlanmıştır. Dış sergi alanlarında bulunan sergi ürünlerinin tanıtımı ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Bilgi panoları hazırlanarak montajı gerçekleştirilmiştir.

Kayseri Belediyesi
Dış sergi alanı  - Güneş Saati görünüm

Geçici sergi salonunda sergilenmek üzere TUBİTAK koordinasyonuyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinden Facing Mars adlı serginin Bilim Merkezine Nakliyesi sağlanarak montaj işlemleri gerçekleştirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Kayseri Belediyesi
Geçici Sergi Salonu  - Facing Mars  Sergisi görünüm

Fuaye alanında sergilenmek üzere El-Cezeri Mekanik Bilimin Öncüsü adlı serginin kurulumu gerçekleştirilmiştir. Yine aynı sergiye ait duvar giydirmeleri TUBİTAK onayı sonrası tamamlanmıştır.
Fuaye alanında sergilenmek üzere tasarlanan Kayseri Ağaçları ve Odun Halkaları sergilerinin yapımı gerçekleştirilmiştir. Yapımı tamamlanan ürünler ilgili alanlara yerleştirilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Yine fuaye alanında sergilenmek üzere 2. HİBM Komutanlığı tarafından temin edilen 4 adet model uçak üst kat fuaye alanına yerleşimi sağlanarak sergilenmeye hazır hale getirilmiştir. Planetaryum giriş kısmında sergilenmek üzere Astronot maketi temin edilerek ilgili alana yerleştirilmiştir.

Kayseri Belediyesi
Fuaye alanı  - Kayseri Ağaçları Sergisi görünüm
 
Bilim Merkezinin dış alan isimlik tasarımları yapılarak üretimleri gerçekleştirilmiş ve montajı gerçekleştirilmiştir.
Kayseri Bilim Merkezinde istihdam edilen personel TUBİTAK koordinasyonuyla Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlere katılmıştır.
Bilim merkezi İnternet sitesi tasarımı ve içerik düzeni gerçekleştirilerek yayınlanmaya başlamıştır.
Bilim merkezinin eğitim öğretim faaliyetlerinde daha etkin kullanılması amacıyla eğitim paketleri hazırlanarak internet sitesinden yayına sunulmuştur. Atölye çalışmaları için Milli Eğitim müfredatına paralel uygulama planları hazırlanarak etkinlik faaliyetleri belirlenmiştir.
TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’na kapsamında “Kayseri Bilim Şenliği ” projesi hazırlanarak başvuruda bulunulmuştur.
TUBİTAK 4005 Bilim Ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destek programı kapsamında " Sınıf Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Bilgi ve Becerilerinin Bilim Merkezi Yoluyla Geliştirilmesi" hazırlanarak başvuruda bulunulmuştur.
TUBİTAK la imzalanan sözleşme kapsamında tasarımı yapılan "İnvention For Life" adlı faz 2 sergi ürünlerinin üretimi aşamalarının gerçekleşmesi için gerekli koordinasyon ve planlama çalışmaları TUBİTAK' la işbirliği içinde çalışmalara başlanmıştır.
Bilim Merkezimizin açılışı 4 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından toplu açılış töreniyle gerçekleştirilmiştir.
4 Aralık 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 13 bin kişi tarafından merkez ziyaret edilmiştir. Anaokulu, ilkokul, Ortaokul, lise ve üniversitelerden toplamda 58 okul Bilim merkezini ziyaret etmiştir
31 Aralık 2016 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törenle merkez kamuoyuna tanıtılmıştır.
31 Aralık 2016 tarihinde TUBİTAK 4007 Bilim şenlikleri Projesi kapsamında desteklenen Kayseri Bilim Şenliği gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren şenliğe 10 bin kişi katılmıştır.

Kayseri Belediyesi
Kayseri Bilim Şenliği Görünüm