İHALELER
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Anbar mevkiinde bulunan 13.250 m2’lik, 350 araç park kapasiteli (Kamyon ve Tır) garaj işletmeciliği, içerisinde bulunan Kafeterya, Çay salonu, 2 adet dükkân, bir adet Büfe, yönetim odası, eklentileri ile bilumum müştemilatları ve işin yapılmasına müsait kapalı alan ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 
İhale Tarihi ve Saati18.01.2022 / Saat 14.00
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
MevkiiAnbar Mevkii
Cinsi350 Araç Park Kapasiteli Kamyon ve Tır Garajı İşletmeciliği
İhale ŞekliAçık Teklif Usulü
Son Müracaat Tarihi18.01.2022 / İhale Saatinden Evvel
İHALE ŞARTNAMESİ