İHALELER
Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Dağı Hacılar Kapı bölgesinde bulunan 4 adet dükkân, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale Tarihi ve Saati14.11.2023 / Saat 14.00
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat:1 / No: 118
MevkiiERCİYES DAĞI HACILAR KAPI
CinsiDükkan
İhale ŞekliAçık Teklif
Son Müracaat Tarihi14.11.2023 / İhale Saatinden Evvel
İHALE ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME
PROJE
KROKİ