İHALELER
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 3 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
İhale Tarihi ve Saati08.02.2022 / Saat 14.00
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
MevkiiŞehrin Muhtelif Yerleri
CinsiKonut, Ticaret
İhale ŞekliKapalı Teklif
Son Müracaat Tarihi08.02.2022 / İhale Saatinden Evvel
İHALE ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME
İHALE SUNUM