İHALELER
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 5 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
İhale Tarihi ve Saati08.02.2022 / Saat 14.30
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
MevkiiŞehrin Muhtelif Yerleri
CinsiKonut, Ticaret, Günü Birlik Tesis Alanı
İhale ŞekliAçık Teklif
Son Müracaat Tarihi08.02.2022 / İhale Saatinden Evvel
İHALE ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME
İHALE SUNUM