İHALELER
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tacettin Veli Mahallesi 264 ada 2-23-30-31 parseldeki kültür varlığı olarak tescilli yapılar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile 20 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale Tarihi ve Saati21.12.2021 / Saat 13:45
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
MevkiiTacettin Veli Mahallesi
CinsiTescilli Yapılar
İhale ŞekliAçık Teklif
Son Müracaat Tarihi21.12.2021 / İhale Saatinden Evvel
İHALE ŞARTNAMESİ
KROKİ