İhale Arama

İHALE TARİHİ İLGİLİ BİRİM İHALE KONUSUİHALE DURUMUDETAYLI BİLGİ
13.06.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Kayseri Lisesi -Düvenönü arası Çiçeklikli Bariyer Yapımı ile İdare Malı Bariyerlerin Muhtelif Yerlere Montajının Yapılması İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
21.05.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Yol Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Greyder, Yol Silindiri ve Sulama Arazözü Kiralanması İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
13.05.2013/09:00Yapı Kontrol D.Bşk.Restorasyon İşi Yaptırılacaktır
Sonuçlandı
Detaylı Bilgi
13.05.2013/10:00Yapı Kontrol D.Bşk.Bilim Merkezi İnşaatı Yaptırılacaktır
Sonuçlandı
Detaylı Bilgi
13.05.2013/11:00Yapı Kontrol D.Bşk.Barınak İnşaatı Yaptırılacaktır
Sonuçlandı
Detaylı Bilgi
03.05.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Zümrüt Mahallesine Park Yapım İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
30.04.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Master Planı Dahilinde Erciyes Dağına Olimpik Kayak Pistleri Yapılması İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
26.04.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Şehrin Muhtelif Yerlerinde Freze İle Kazı Yapılması Ve Kazının Nakli İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
19.04.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Erciyes Yolu Üzerinde Gerekli Olan Kısımlara İstinat Duvarı Taş Kaplama, Hendek ve Koruma Çiti Yapılması İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
16.04.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Şehrin Muhtelif Yerlerinde 500.000 Ton Temel, Alt Temel ile Asfalt Malzeme Nakli İşi Hizmet Alımı
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
10.04.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Kayseri'nin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Greyder, Yol Silindiri ve Sulama Arazözü Kiralama İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
09.04.2013/10:30Fen İşleri D.Bşk.Kayserinin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör Kiralanması İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
09.04.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Kayserinin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Yükleyici Kepçe Kiralama İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
09.04.2013/11:30Fen İşleri D.Bşk.Kayserinin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Çekici Tır Ve Taşıma Salı Kiralama İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
21.03.2013/10:00Destek Hizmetleri D.Bşk2013 Yılı Kadir Has Stadyumu ve Kadir Has Kongre Merkezi Bünyesindeki Spor Tesisleri İle Diğer Sosyal ve Spor Tesislerinin İşletilmesine ait hizmet alımı işi
Sonuçlandı
Detaylı Bilgi
19.03.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Cadde ve Bulvarların Yol Çizgi Boyalarının Çizilmesi İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
14.03.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Raylı Sistem Güzergâhında Ve Muhtelif Yerlerde Otopark, Yaya Yolu Yapım İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
11.03.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Muhtelif Alanlarda Taş Döşeme ve Tamiratının Yapılması İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
08.03.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Erkilet ve İldem Mezarlıklarına İlave Mezar Yapım İşi
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi
05.03.2013/09:30Fen İşleri D.Bşk.Kayserinin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere Ekskavatör, Yükleyici Kepçe ve Çekici Tır Taşıma Salı Kiralama İşi Hizmet Alımı
Sonuçlanmadı
Detaylı Bilgi