• Alaca Kümbet
  • Alaca Kümbet
Yapının kitabesinden H. 580’li yıllarda (M. 1184) Emir Sadreddin Ömer bin Celaleddin Muhammed için inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. İçte çok sade olan kümbetin bütün süslemeleri kuzeydeki kapısında ve batı cephesindeki pencere etrafında yer almaktadır. Geometrik süslemenin hâkim olduğu kümbette bitkisel süslemeler de görülmektedir. Döşemesi taş kaplama olan üst katta, son tamir sırasında konulmuş taştan bir sanduka mevcuttur.

Kesme taştan yapılan kümbetin gövdesi yarıya kadar kare planlı, üst kısmı ise konik çatılıdır. Kümbetin kuzey cephesinin sol tarafında yer alan kapıya yedi basamakla inilmektedir.