• Ali Cafer Kümbeti
Melikgazi İlçesi, Kılıçaslan Mahallesi'nde, Melikgazi Belediyesinin doğusundaki park içinde bulunan kümbet sağlam durumdadır ve türbe olarak kullanılmaktadır. Kitabesi olmayan eserin 1350'lerde yapıldığı düşünülmektedir. Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiş olan türbenin doğu, batı ve güney cephelerine açılan pencerelerin mukarnaslı bordürleri, bitkisel süslemeli alınlıkları bezeme görülen öğeler olarak dikkati çekerler.