• Ali Dağı Yeraltı Şehri
  • Ali Dağı Yeraltı Şehri
2010 yılında temizlenip aydınlatılarak turizme açılan yer altı şehri, Talas ilçesinin Ali Dağı’na doğru yükselen yamacında yer almaktadır. 
Mimari Yapı; Bu yapının yeniden hatırlanmasındaki temel amaç; hem eski haritada mevcut hataların giderilmesi, hem de bu haritada yer almayan, turizme açılmamış kısımların eklenmesiydi. Ölçülerimiz sonunda toplam galeri ve yapı uzunluğunu 528 m olduğu tespit edilen bu yapı, bilinen ve haritalanmış tüm diğer yeraltı şehirleri ile karşılaştırıldığında bir “Yeraltı Şehri” hüviyeti taşımamaktadır. Bugünkü çıkış galerisinin ağzında yer alan taş kapının galeriyi kapatmak ve bu galerinin arkaya doğru devam eden kısmını savunmak için kullandığını kabul etsek bile, bu galerinin devamında sadece büyük bir salon ve salonun ardından yaklaşık 180 m uzunluğunda bir tünele ulaşılan 60 m uzunluğa sahip, devasa bir sarnıç bulunmaktadır. Sarnıca ulaşan uzun tünelin orta kısmında bulunan dairesel tünelin güneybatıya dönen kolu da fazla kazılmadan terk edilmiştir. Yine bugünkü çıkışın kuzeyinde yer alan üç ufak odanın ilk inşa amaçları depo, mutfak ve kilise olmasına karşın daha sonraki yüzyıllarda dışarıya açılan pencerelerle güvercinlik haline getirildiği kesindir. Yeraltı şehrinde, savunma durumunda mesken olarak kullanılabilecek bir oda benzeri herhangi bir yapı mevcut değildir. Öte yandan girişin doğusuna doğru devam eden ve turizme kapalı kısımlarda da tıkalı herhangi bir galeri mevcut değildir. Bu kısımda tüm tüneller, olasılıkla tehdidin ortadan kalkması dolayısıyla, bir noktadan sonra daha fazla kazılmadan terk edilmiş gibidir. Aynı durum, Ötedere Vadisi’ndeki yeraltı şehirlerinde de gözlemlenmiştir.