• Bedesten
  • Bedesten
  • Bedesten

Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi' nde bulunan bedesten günümüzde de sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır. Kitabesinden hareketle yapının 1497 yılında Abdülhay oğlu Emir Mustafa tarafından inşa ettirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Yapı Kayseri Ticari dokusu içinde Vezir Han' ın üçüncü avlusuna bitişik olarak, Kapalı Çarşıyla da ilişkilendirilmiştir. Kare bir plana sahip olan bedestenin dört yönde birer kapısı vardır. Bunlardan kuzey ve güneydekiler, bu yönlerde bulunan ve kanat olarak adlandırılan bölümlerle irtibatlıyken, doğu ve batı kapıları Sipahi Pazarına ve Kapan Han ile Bedesten arasındaki Ulu Sokak' a açılırlar. Herhangi bir bezeme unsuru bulunmayan yapı oldukça sadedir. Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.