• Çifte Kümbet
Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi' nde Sivas caddesi üzerindedir. Sağlam ve işlevine uygun kullanılan yapının 1247 tarihli kitabesinde Eyyubi hükümdarı Melik Adil' in kızı Adile Hatun adına yaptırıldığı yazmaktadır. Kesme taştan, düzgün bir kesme taş işçiliğiyle yapılmıştır.