• Pamukhan
  • Pamukhan
  • Pamukhan
  • Pamukhan
Günümüzde Pamuk Han’ı veya Kapan Han’ı olarak bilinen yapı, tarihi kaynaklarda “Pembe/Penbe Han” olarak adlandırılmaktadır. Kitabesi olmayan yapının 14. yüzyılın sonlarında veya 15. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Hanın özellikle zemin katındaki mekânlarında büyük ölçüde tadilat yapılmış, revak açıklıklarının arası örülerek kapalı mekânlar haline dönüştürülmüştür. Hana farklı dönemlerde çeşitli eklemeler de yapılmıştır.

Han, ortası revaklı avlulu ve iki katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş doğu cepheden sağlanmıştır. Girişi güneyde bulunan orijinal mekânlar yıkılmış ve yerine iki katlı ilave mekânlar eklenmiştir.