• Soğanlı Kayaiçi Kiliseleri
  • Soğanlı Kayaiçi Kiliseleri
  • Soğanlı Kayaiçi Kiliseleri
  • Soğanlı Kayaiçi Kiliseleri
  • Soğanlı Kayaiçi Kiliseleri
Soğanlı Kayaiçi Kiliseleri, Kapodokya bölgesi yolu üzerinde Yeşilhisar'ın batısında ilçe merkezine 15 km Kayseri'ye 80 km uzaklıktadır. Soğanlı Sit Alanı Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, UNESCO Dünya Miras Komitesince 1985 tarih ve 357 no ile Dünya Miras Listesinde kayıt altına alınmıştır.  Kayseri ili, Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Vadisi'nde sayılan 50'ye yakın kaya içerisindeki mağaralarda kiliseler bulunmaktadır. Soğanlı Bölgesi yer sarsıntıları sırasında çökmelere uğramış ve çöken alan, doğal etkilerle daha da derinleşerek vadi ve platoları meydana getirmiştir. İki kısımdan oluşan Soğanlı Vadisi'ne Roma döneminden itibaren devamlı olarak yerleşilmiştir. Vadi yamaçlarında yer alan kaya konilerini Romalılar mezarlık, Bizanslılar da kilise olarak kullanmışlardır. Kilise freskleri açısından 9.- 13. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Soğanlı vadisinde yer alan önemli kiliseler arasında Saklı, Kubbeli, Karabaş. Yılanlı ve Azize Barbara (Tahtalı) Kilise gelmektedir. Soğanlı’da bulunan bu kiliselerin yanı sıra vadide oyulmuş bir çok mezara da rastlanmaktadır.