• Türbedar Evi
  • Türbedar Evi
Osmanlı’da türbe ve yatırların ayrı bir önemi vardı. İmparatorluk boyunca türbelere önem verilip her daim bakım ve ihtiyaçları karşılanmıştı. Türbedar Evi, 15. yüzyılda Rufai Tarikatı’nın ileri gelenlerinden olan Zeynel Abidin’in 1886 yılında yeniden yaptırılan türbesinin bakımı ve korunmasından sorumlu türbe görevlisi için yaptırılmıştır.

2 katlı ve 80 metrekare genişliğe sahip yapı, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilmiştir ve günümüzde Turizm Danışma Merkezi olarak kullanılmaktadır.