• Ulu Cami ve Çeşmesi
  • Ulu Cami ve Çeşmesi
  • Ulu Cami ve Çeşmesi
  • Ulu Cami ve Çeşmesi
Kayseri’yi başkent yapan Danişmentli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından 1134-1143 yıllarında yaptırdığı düşünülen, Sultan Camisi veya Cami-i Kebir adlarıyla da bilinen cami, Kayseri’nin en eski Selçuklu Dönemi yapısıdır. Uzunlamasına dikdörtgen plan şekli, mihrab önü kubbesi, eyvan uygulamasını devam ettirme anlayışı ile Büyük Selçukluların cami geleneğini Anadolu’da yaşatan ilk örneklerdendir. Caminin doğusunda, Vezirhan’ın güney duvarına bitişik olarak yapılmış çeşmenin ise 18. yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülmektedir.

Caminin kuzey, doğu ve batı olmak üzere üç kapısı vardır. Kuzey kapısının kanatları Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir.