• Vezirhan
  • Vezirhan
  • Vezirhan
  • Vezirhan
Yapının Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehir’deki külliyesine gelir getirmek amacıyla 18. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Kaynaklarda çarşıda sadece kuyumcu, abacı, kumaşçı, çuhacı gibi itibarlı mesleklerin faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. Hana giriş doğu cepheden, Kapalı Çarşı’nın bir bölümünü oluşturan Urgancılar Çarşısı’nın girişinin hemen yanından sağlanmıştır. Bugün hala iş hanı olarak kullanılmaktadır.

Vezirhan, iki katlı ve üç avlulu olarak kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Üst katlara revakların altında bulunan iki ayrı merdivenle çıkılmaktadır.