1. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselin bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 123 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Kayseri Büyükşehir belediyesi hinterlant sınırları içerisinde bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 762 ada, 1, 2, 17 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması ve söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554, 555, 5501, 6459 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu ve planlar arasında kalan bölgede ilave yapılarak planlar arası bütünlüğünün sağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 20. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulacak Cadde veya Sokaklardan birine Kore Gazisi Recep ALTIN’ın isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 21. Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 22. Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı Sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 23. Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi, 6020. sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

08.08.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

 1. (24) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2012-2016 dönemlerini kapsayan taslak stratejik planın görüşülmesi talebi.
 2. (25) Kayseri 2. ve 3. Aşama Raylı Taşıma Sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni Hatlar İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak; İthal edilecek makine–malzeme ve teçhizatların Gümrük ve Fon muafiyeti KDV istisnası, vergi Resmi ve Harç İstisnalarından yaralanabilmek için T.C hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden Teşvik Belgesi başvurusu, alınması ve belgelerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (26) Melikgazi İlçesinde bulunan MSB’ ye tahsisli araziden Talas Yolu hattı boyunca yapılacak düzenlemelere imkan verecek 30.659,661m2’lik kısmın yola terkin edilmesi karşılığında; Yola terk işlemlerinin fiili uygulaması esnasında zarar görecek imalatların yeniden yapılması ile, birlik içi devriye yollarının ve bazı imalatların yapılması için Belediyemiz ile Milli Savunma Bakanlığı adına 2. nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasında hazırlanan protokolü imzalamak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi, yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 1. (27) 5126 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden Çoğunluk hissesi Belediyemize ait olan BEF AŞ. nin talebine istinaden, hizmet binamız eklentisi içerisinde yer alan Belediye yemekhanesinin Belediye çalışanlarına ücreti karşılığında yemek verilmek üzere sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (28) Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde kayak bölgesinde yapımı tamamlanmış olan 6 adet Mekanik Tesis ve 1. Etap 4 CLF Zümrüt ve GSGM1 Mekanik Tesisleri arasındaki piste ait Otomatik Karlama Ünitelerinin, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (29) Erciyes master planı çerçevesinde planlanan Erciyes Dağı Sosyal Tesisler çevresinde bulunan otoparkların işletmeciliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden % 83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin.San.ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise, tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (30) Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde bir bölümü tamamlanan mevcut giriş bölgesinde bulunan 12 adet Sosyal Tesis, içerisinde 6 adet Kafeterya, 13 adet Dükkan, 1 adet Marketin, 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (31) Kocasinan ilçesi, kumarlı mevkii “Anadolu Harikalar Diyarı” Tema Park alanı içerisinde planlanan At Binme Yeri, Açık ve Kapalı Manej ve Restaurant yap-işlet modeli ile, 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (32) Erciyes Dağı kış sporları ve turizm master planı çerçevesinde giriş bölgesinde bulunan sosyal tesisler içerisindeki kayak kulüplerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına istinaden % 83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş. Spor Etkin.San.ve Tic. A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (33) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih, 290 sayılı karar ile, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otoparkın 10 yıllığına 10.000,00 TL bedel karşılığında, Kayseri Spor Etkin.Tur.İnş.San.Tic.A.Ş. adına tahsis edilen otopark işletmeciliğinin işletimi konusunda yaşanan müşkülatlar nedeni ile tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi.
 8. (34) Kocasinan İlçesinde bulunan tapunun 22 pafta, 240 ada, 5 numaralı parselinde kayıtlı kültür varlığı olarak tescilli Gevher Nesibe Darüşşifası ve Medresenin Selçuklu eserlerinin sergileneceği müze yapılmak üzere, Belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmesi için hazırlanan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın imzalamaya yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
 9. (35) Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermek amacıyla 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden 4 adet kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.
 10. (36) Talas Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinde kullanılmak üzere, 2.500.000 TL ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (37) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve UKOME kurulu kararı ile kabul edilen “ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesi.
 12. (38) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 169 ve 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 189 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 14. (40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131, 132, ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 15. (41) İncesu-Süksün mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (42) Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
 17. (43) Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile Yeşilyurt Mahallesi, 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi.
 18. (44) Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 19. (45) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra (Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 20. (46) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 21. (47) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 22. (48) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 45 pafts, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 23. (49) Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ile, 4497 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 24. (50) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 25. (51) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 26. (52) Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Gelbula mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
 27. (53) Hacılar Belediyesinin, Yeni Mahalle 2590 ada 3 ve 4 nolu, 2589 ada 1 nolu, 2903 ada 1 nolu ve 1150 ada 40 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 28. (54) İncesu Belediyesinin Vali İhsan ARAS Mahallesinde, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 256 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 29. (55) Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsal kesiminde teröristlerce şehit edilen Piyade Er Mustafa BULUT’a konut verilmesi talebinin görüşülmesi.
 30. (56)Somali’de açlık felaketiyle mücadele eden, insanlara yardım yapılması talebinin görüşülmesi.