1.Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Talas Belediyesinin S.S. Talas Anayurt Toplu Konut Yapı Kooparatifine ait 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Milli Savunma Bakanlığının, 1/25000 ölçekli planlarda mülkiyeti TSK’ya ait arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanların düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesinin, Yeni Terminal alanı ve kuzey çevre yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planlarına askı ilan süresi çerisinde, Mehmet FATİH ve S.S Sinan Dökümcüler Kooperatifi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mahallesi 191 pafta, 1056 ada, 128 parsel ile mülkiyeti, Kocasinan Belediyesine ait 4201 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesi ve şahıs adına kayıtlı, Harami Mevki, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 1020 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Mimarsinan İlk Kademe Belediyesinin, mülkiyeti belediyeye ait, Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 359 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mevkiinde, mülkiyeti Emirzade Mehmet Vakfına ait, 106 pafta, 1200 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 112 sayılı kararının yeniden görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesi meclisinin 08.08.2008 tarih, 53 ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanmasına dair, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih ve 45 sayılı kararının Mahkemece iptalinden sonra hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18.Erkilet Belediyesinin, Taşhan Orman Köyünde yeni açılan Cadde ve Sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
19.Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğinin 6’ncı ve binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 58’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği” taslağının görüşülmesi.

EK GÜNDEM :

1.(20) Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin (memur boş kadro değişikliği) onaylanması talebinin görüşülmesi.
2.(21) Belediyemiz Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(22) Kurum personeli Orhan ÇETİN’in; 28.08.2008 – 03.09.2008 tarihleri arasında, Kardeş Şehrimiz olan Almanya’nın Krefeld kentinde düzenlenen Ren Bölgesi Eyalet Fuarında Kayseri ilinin tanıtılması için görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
4.(23) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Kardeş şehrimiz olan Kore’nin Yongin Belediyesinin, “13. Yongin Halk Günü Kutlamaları” nedeniyle düzenleyeceği festivale belediyemizi temsilen, 26 Eylül - 01 Ekim 2008 tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN ve on bir kişilik mehter grubunun (Erhan KEÇELİ, Ahmet ÜLGERLİ, İsmet ARSLAN, Mehmet ZERDELİ, Ahmet KAPLAN, Şemsettin DURMUŞ, Dilaver EROĞLU, Cihat DİKMEN, Umut GÜLER, Emre GÖZÜTOK, Şükrü ALKAN) görevlendirilmesine ve adı geçenlerin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(24) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) fıkrasına istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce yapımı müştereken devam eden Mimarsinan Köprülü Kavşak İmalatına 1.000.000.00YTL kaynak aktarılması talebinin görüşülmesi.
6.(25) Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in; 03–09 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde Kayseray aracının sevk öncesi kontrollerinin yapılmasıyla ilgili olarak görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
7.(26) Ağırnas Belediye Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununu 75. maddesinin a fıkrası çerçevesinde, Ağırnas Belediyesi sınırları içinde bulunan Vali Nihat CANPOLAT Spor Tesisinin çevre düzenlemesinin Belediyemizce yaptırılması talebinin görüşülmesi.
8.(27) Belediyemiz Meclisince, Belediyemizin yapım ve bakım sorumluluğuna bırakılan 30 metre üzerindeki ana yolların İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarınca yapımı ile ilgili olarak ilgili Belediyeler 30 metre ve üzerinde yol yapmak istediğinde öncelikle Belediyemizden izin alıp, protokol yapılması, Belediyemizden izin almadan ve protokol yapmadan bu yolların yapılması nedeni ile Belediyemizi tazminat ödemek zorunda bırakan, İlçe ve İlk kademe Belediyelerinin Büyükşehir Belediyesinin ödemek zorunda kaldığı Kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat bedelini, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Büyükşehir Belediyesine tazmin edeceği konusunda karar verilmesi talebinin görüşülmesi.
9.(28) Melikgazi Belediyesinin, Taha Çarım Bulvarının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
10.(29) Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-c2 ve 30J Nazım İmar Planı yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(30) Melikgazi Belediyesinin, Haymana Mevkii, 476 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 N Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
12.(31) Hisarcık Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 26 pafta, 4887 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
13.(32) Erciyes Belediyesinin, 34 pafta, 225 ada, 2,3,4,9,10,11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-d Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
14.(33) Başakpınar Belediyesinin, 31 pafta, 175 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
15.(34) Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait, 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(36) Kocasinan Belediyesinin, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) civarında yapılan 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde, İsmet TACETTİN, Ayşe BAYRAK, Osman ERKÖSE mirasçıları Vekili Av. Abdullah HANER, Hikmet BURULBAY–Mehmet HACILAR, Bekir Özkan GÜLMEZ–Ömer TÜRKTEKİN –Mithat BABACAN ile Mahmut İLGEN, Sadettin TACETTİN, Şükran KARAHALİL Vekili Seyit Mehmet AKSEBZECİ’nin itirazlarının görüşülmesi.
18.(37) Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
19.(38) Melikgazi Belediyesinin, Tacettin Veli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
20.(39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 77 ve 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.09.2008 tarih, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.(42) Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kayseri DDY Gar Sahası alanında 1/5000 ölçekli 29L- 30L nazım imar planı paftalarında tadilat talebinin görüşülmesi.
24.(43) Talas Belediyesine ait Kiçiköy Mevkii 1 pafta, 26 ada, 59 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1 pafta, 26 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
25.(44) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 24 pafta, 1263 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07-a Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
26.(45) Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 405-406 pafta, 6955 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
27.(46) Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,84,85,86,87,88,89,66,67,72,75 ve 76 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
28.(47) Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışacak olan 3 personele tavan ücretlerini geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi.
29.(48) Mimarsinan Belediyesine ait, 55 pafta, 495 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.