GÜNDEM :

 

 1. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait olan, 528, 543 ve 545 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı tadilatı talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d–06-b Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi 61 pafta, 115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 4 pafta, 1113, 1115, 1117, 1121, 1122, 1989, 2157, 2158 parseller ile 402–409 pafta, 2388 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31O ve 32O nazım imar palan tadilat talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli K34-b çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin, Esentepe Mevkii, 2619 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31N nazım imar palan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. Kocasinan Belediyesinin, Örnekevler Mahallesi, 99 pafta, 954 ada, 78 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi alanında 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, Oto Galericiler sitesi Güneyinde yer alan, 3994 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 12. Kocasinan Belediyesinin; Cırgalan Mahallesi 3 pafta, 792 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 13. Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 14. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 15. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 302–305 pafta, 2974 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 16. Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile Eğribucak mevkii ve civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin, 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84 ve 92 sayılı kararları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2009 tarih, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 19. Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mahallesi, 188-189 pafta, 1053, 1054, 3089, 3173, 3175, 4436, 4437 adaların bulunduğu yerde Kocasinan Belediye Encümeninin 12.05.2009 tarih, 19/253 sayılı kararına istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması yapılmış olup, DOP oranının % 40’ı geçmemesi için düzenlemeye giren ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 188 pafta, 1053 ada, 9 numaralı parselden 8.920.18 m2, 188 pafta, 1053 ada, 23 numaralı parselden, 2.192.55 m2, 188 pafta, 1053 ada, 24 numaralı parselden, 1.535.00 m2, 188 pafta, 1053 ada, 35 numaralı parselden, 4.471.34 m2, 188 pafta, 1053 ada, 36 numaralı parselden, 3.497.19 m2, 188 pafta, 1053 ada, 83 parselden, 16.011.21 m2, 188 pafta, 1053 ada, 92 numaralı parselden, 3.31.45 m2, 188 pafta, 1053 ada, 93 numaralı parselden, 1.398.41 m2, 188 pafta., 1053 ada, 94 numaralı parselden, 3.124.16 m2 kamuya tahsis edildiğinden, Bahsi geçen taşınmazların, 3194 sayılı kanunun 18.madde uygulama yönetmeliğinin 6.05 maddesi gereğince kamuya tahsisi ile ilgili Belediyemiz tarafından muvafakat edilmesi talebinin görüşülmesi.
 20. Melikgazi İlçesine bağlı olan “Özlüce Mahallesi” isminin yerine eski ismi olan “Vekse” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 21. Almanya'da yapılan “Türkiye’de Avrupa Birliği’ne Uyum ve Reformu” proje kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak üzere, 10-16 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım komisyonu üyesi ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje ve Planlama Şube Müdürü Zeki SOYAK’ın Encümenin 15.04.2009 tarih ve 15-339 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
 22. İtalyanın Pistoia ve Livorno kentinde Raylı Sistem araçları kapsamında toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere, 3-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in, 6-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un, Encümenin 29.04.2009 tarih ve 17-386 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
 23. 20 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında, Amerika’nın Washington Kentinde yapılacak olan “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik” programına katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince geçici görev yolluğunun Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi.