1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.

2. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.

3. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Mahallesi, 762 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 12904 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 207 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih, 119 ve 120 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan Belediyesi’nin, Oymaağaç Mahallesi, 5251 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Yavuzselim Mahallesi 7752 ada, 1 parsel ve 12054 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi, 104 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 72, 132, 137 ve 138 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu yaklaşık 62,42 hektarlık alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11 Kocasinan Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2021 tarih, 147, 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Özvatan Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Bünyan Belediyesi’nin, Cumhuriyet Mahallesi, 103 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesinde belirtilen koordinatlar arasında kalan taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi, 1895 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Pınarbaşı Belediyesi’nin, Yeni Cami Mahallesi, 255 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Sarız Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Sarız Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Develi Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 2254 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Yahyalı Belediyesi’nin, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılan Erciyes Rüzgar Enerji Santrali Projesinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Develi Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 114 ada, 187 ve 215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 1602 ada 16, 17, 18 parsel, 1608 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel ve 1609 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Yeşilhisar Belediyesi’nin, Kılcan Mahallesinde Besihaneler bölgesinin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Develi Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir caddeye "Mehmet Ali ÇEVRİM Caddesi" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi 490 ada, 4 ve 5 parsellerin güneyinde bulunan Sokağa "Huzur Sokağı" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi 490 ada 1 ve 2 parsellerin kuzeyinde bulunan Sokağa "Ihlamur Sokağı" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Felahiye İlçesi, Kayapınar Cumhuriyet Mahallesi, Şht. Bekir ERCİYES Caddesi isminin "Gazi İlyas CANLI Caddesi" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Felahiye İlçesi, Özvatan Caddesi isminin "Şht. Bekir ERCİYES Caddesi" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması ve üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.

35. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde (Kaski Dahil) memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi) yapılıp imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişinin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

36. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun, Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi No:2 adresinde bulunan Vali Nihat Canpolat Tesislerinin, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi işleri için maddi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.

37. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 300.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

38. Sarıoğlan Belediyesi’ne 2.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

39. Tomarza Belediyesi’ne 2.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

40. Yeşilhisar Belediyesi’ne 4.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

41. Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, 264 ada, 2, 23, 30, 31 parseller üzerinde bulunan, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait kültür varlığı olarak tescilli yapıların 20 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

42. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmesi yapılan ve 30 Kasım 2021 tarihinde kullanım süresi tamamlanacak olan hobi bahçelerinin, kullanım sürelerinin uzatılıp uzatılmaması talebinin görüşülmesi.

43. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Üretim Bahçeleri Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin görüşülmesi.

44. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde 14 parsel numaralı taşınmaz ve civarındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park alanı, otopark ve yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

45. Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Kuzuoluk, Taşhan Mahalleleri, Çakmakgedik ve Sığırdili mevkiinde “2 adet Türbin ve Ulaşım Yolları için” 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

46. (1)  Develi Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 67 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

47. (2) Develi Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 70 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (3) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

49. (4) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

50. (5) Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 10737 ada 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

51. (6) Melikgazi Belediyesinin, Turan Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlı yerlerde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

52. (7) Melikgazi Belediyesinin, Turan Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 128 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yerde güneş enerji santrali (GES) kurulabilmesi için 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

53. (8) Talas Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 145 ve 147 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

54. (9) Talas Belediyesi, Yukarı Talas Mahallesi, 2201 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

55. (10) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 12600 ada, 2 parsel, 12658 ada, 2 parsel, 12659 ada, 1 ve 2 parsel ve 12660 ada, 1, 3 ve 4 parsel numaralı arsaların satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

56. (11) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Yukarı Mah. Tekir Yaylası Kümeevler No:221 Hacılar/KAYSERİ, Mimarsinan Mah. Tuna Cad. No:9/1 Kocasinan/KAYSERİ, Hisarcık Erciyes Mah. Tekir Yaylası Kümeevler No:60 Melikgazi/KAYSERİ, Yakut Mah. Fuar Parkı içi Kümeevler No:7 Kocasinan/KAYSERİ adreslerindeki 4 adet sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

57.  (12) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 2415 ada, 127 parsel numaralı taşınmaz içerisinde bulunan 40,00 metrekare (5mx8m) alanın Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi’ne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

58.  (13) Felahiye Belediyesi’ne 1.250.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

59.  (14) Pınarbaşı Belediyesi’ne 4.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

60.  (15) Kocasinan Belediyesi’ne 69.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.