1.  Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle sınırları içerisinde, Askeri Alanın (MSB ANT Kayseri İşletme Müdürlüğü) kuzeyinde yer alan, Nazik Sokak, Serin Cami ve tescilli Kiremit Fabrikasının bulunduğu alan ve çevresi ile muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talepleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2.  Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, Güzelyazı Mahallesi, 143 ada 112 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.  Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1733 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.  Bünyan İlçesi, Yakutiye Mahallesi, 318 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.   Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.   Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih, 13, 14, 16 ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.   Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 114 ada 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.   Yahyalı Belediyesinin, Derebağ, Kirazlı ve Yenice Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.   İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 1979 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Şehit Ayşegül PÜRNEK isminin Kocasinan İlçesinde uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Cumhuriyet Mahallesi (çarşı alanı) içerisinde bulunan bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak, cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.

14.  Develi İlçesi, Feneseaşağı Mahallesinde bulunan bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak, cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.

15.  İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümü olan 2021 yılının "İstiklâl Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi sebebi ile şehrimizin ana caddelerinden birine "İstiklâl Marşı Caddesi" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

16.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesi.

17. Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

18.  Sarıoğlan Belediyesine 7.286.500,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

19.  Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan I - II ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.

20.  Kayseri Büyükşehir Belediyesinde belirtilen unvanlarda sözleşmeli çalıştırılması ve çalıştırılacak olan personelin 2021 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

21.  Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile Özel Halk Otobüslerinden % 5 oranında yapılacak durak katkı payı kesintisinin 5 yıl süreyle alınmaması kararının, Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 5 yıl daha uzatılması talebinin görüşülmesi.

22.  KASKİ Personel A.Ş. şirket sermayesinin % 50 oranında azaltılması talebinin görüşülmesi.

23.  Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklarından Dünya Bankası aracılığı ile temin edilecek hibe ve kredi için KASKİ Genel Müdürlüğü ile İller Bankası arasında imzalanacak olan Alt Finansman anlaşmasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

24.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve sermayesi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların, Vergi Dairesi Başkanlığı’na tapu devirleri ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

25.  Ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını tek elden koordineli olarak yönetimini sağlamak amacıyla 12.10.2015 tarih ve 904 sayılı meclis kararıyla ulaşım hizmetlerinin bir kısmı Ulaşım A.Ş.'ye devredilmiş olup, ilgili meclis kararına protokolde belirtilen brüt gelirin yüzde sıfır beş (%0.5) kısmının bedel olarak ve 01.01.2016 tarihinden itibaren 10 yıl sürenin eklenmesi talebinin görüşülmesi.

26. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Engir Gölü Sit Alanı ve çevresinin koruma statüsünün “Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

27.  Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesinde Derebahçe Kanyonu olarak belirlenen alanın “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

28. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazım Karabekir, Altınoluk, Eğribucak, Battalgazi, Selçuklu, Danişmentgazi, Becen, Hisarcık, Erenköy, Köşk, Gültepe, Esenyurt Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Raster Paftalarının Sayısallaştırma ve Revizyonu işi ile alakalı 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerini kapsayan plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

29.  Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bünyan ve Sarıoğlan İlçe sınırları içerisinde yer alan 1. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Tuzla-Palas Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

30. Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 7094 ada 1 parsel, 7103 ada, 11, 13, 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ve Zafer Caddesinden Bölge Hastanesi kavşağına bağlantı sağlayan Bekir Yıldız Bulvarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

31.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Kayseri Raylı Sistem 5. aşaması Talas Mevlana-Furkan Doğan arası tramvay hattı ile 3 adet trafo binası ve 3 adet su deposu binasının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

32.  Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait, Bayramhacı Mahallesi sınırları içerisinde, 230 ada, 102 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

33.  Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Erkilet General Emir Mahallesinde bulunan alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

34.  Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 1604 ada, 51 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

35. Develi Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM


36. (1) Kocasinan Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 38, 39, 42 ve 43 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (2) Talas Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38. (3) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1902 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. (4) Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 1901 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

40. (5) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi 1067 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanların 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (6) Develi Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

42. (7) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 71, 73 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

43. (8) İncesu Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. (9) Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. (10) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih, 9 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

46. (11) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

47. (12) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi Uygulama Esaslarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (13) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

49. (14) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği’ne, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 2021 yılında değişim zamanı gelen araçların değişimlerinin, bir yıl süre ile ertelenmesi için geçici madde eklenmesi talebinin görüşülmesi.

50. (15) Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 10618 ada 1 parselin ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

51. (16) Kocasinan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 6377 ada 1 parsel numaralı taşınmazda "112 Acil Ambulans Merkezi" yapımı için yapacağı bağış ile ilgili hayırsever Uğur SEYHAN - Seyhan Hukuk Bürosu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

52. (17) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 12764 ada 2 parselde Misafirhane yapımı için “Ali İhsan ERBİL - Gülsevim ERBİL” ismi verilmesi şartı ile yapacağı bağış ile ilgili Hamdi ERBİL ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

53. (18) 2021 Yılı Ücret Tarifesi içerisinde yer alan Hobi Bahçeleri (Karpuzatan, Cırgalan, Beştepeler, Selçuklu, Altınoluk) Ortak Gider Katılım Payı bedelinin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

54. (19) Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi, 0 ada 6796 parselin ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.