GÜNDEM :
1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 48 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Melikgazi Belediyesinin, Aydınlar Mevkii, 2 pafta, 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, Tavukçu Mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına istinaden, Koruma maçlı imar planındaki kentsel sit sınırının genişletilmesine yönelik nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İncesu İlçesi, Kayaaltı mevkiinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. Kuruköprü Belediyesinin, Hali hazır haritaları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacı ile yeniden hazırlanan planların görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Güneşli Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 188 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahellesi, 6 pafta 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13. İncesu Belediyesinin, Saraycık Köyü, 8 pafta, 340 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14. Kuşçu Belediyesi sınırları içerisinde Sarıağaç Mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait, 154 ada, 84 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15. Turan Belediyesinin, 15 metrelik yolun Batı istikametinde kaydırılması yönünde nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye meclisinin 08.05.2008 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin 49/7. maddesinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21. Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30 M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22. Teröre karşı şehit düşen ailelere konut yapılarak teslimi konusunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun ortak hazırlamış oldukları Raporunun görüşülmesi.
23. Kocasinan Belediyesi, 14.04.2008 tarih, 1006 sayılı yazısı ile Pervane Mahallesi, 308-349 pafta, 2420 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24. Şehit Piyade Çavuş Nevzat DEMİRCAN isminin, şehrimizde bulunan Bulvar, Cadde veya Sokağa verilmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25. Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenen 14. maddesinin b, d ve f fıkralarında yapılan değişikliklerden dolayı hükmünü kaybeden 14. maddenin c ve e fıkralarının iptali talebinin görüşülmesi.
26. Tavlusun Mahalle Muhtarı Hidayet SARI ve 12 Mahalle sakinin imzası ile, Tavlusunda yeni açılan sokağa, Dr.İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM :

1.(27) Ömer Seyfettin GÜÇLÜ, Kayseri’de herhangi bir Bulvar, Cadde veya yeni açılan bir tesise “Ahmet Hilmi GÜÇLÜ” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(28) Mülkiyeti Belediyemize ait Anbar Mahallesinde bulunan, ilgili yazıda belirtilen arsaların satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(29) Erciyes Belediyesinin, Erciyes caddesi, 5912 ve 5913 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
4.(30) Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanmasına dair, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih, 45 sayılı kararının iptali hakkında, Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 2008/465 esas, 2008/271 sayılı karının görüşülmesi.
5.(31) Başakpınar Belediyesinin, Kayseri-Malatya yolu makasından ayrılıp, Başakpınar İçerisinden geçen mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında 15 metre olarak planlı yol, 1/50.000 ve 1/25.000 planlı ölçekli planlarda Güney çevre yolu olarak planlıdır. Söz konusu çevre yolun kasaba dışın da mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda 20 metre lik yol olarak planlı alana kaydırılması talebinin görüşülmesi.
6.(32) Organize Sanayi alanı doğusundaki revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Anbar Mevkii, 663 parsel maliki Fatma KIZILKAN’ın itirazının görüşülmesi.
7.(33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(34) Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Özkan Petrol San.Tic.Ltd.Şti’ne ait 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
9.(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(37) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(38) Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 4758 ada, 79, 82, 83, 84, 85, 132, 175, 178 ve 180 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi.
13.(39) Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi belediyesine ait, 4636 ada, 1 parsel ve 4631 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
14.(40) Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait, 107 pafta, 417 ada, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
15.(41) Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Belediyesine ait, İnecik Mevkii, 1420 ada, 11, 12, 13 parsel ve 1419 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28k nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16.(42) Melikgazi Belediyesinin, Karadere mevkii, 147 pafta, 448 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27 m nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
17.(43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88, 89, 91, 93 ve 94 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(45) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66, 67 ve 70 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20.(46) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(47) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 05.06.2008 tarih, 59 ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(48) İncesu belediyesinin, Vali İhsan Aras mahallesi, ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
23.(49) Kayseri Raylı Taşıma sistemi projesinin, halka tanıtımında katkı sağlamak amacıyla Şehrimizde hizmet vermekte olan Basın mensupları ve Belediyemizden oluşturulacak bir ekip ile İlk Kayseri raylı sistem Aracının test, kabul ve sevk işlemlerinin yerinde görülmesi, bilgi alınması ve KAYSERAY araç imalatçısının testlerinde ve Almanya’nın raylı sistem çalışan şehirlerinde incelemelerde bulunmak maksadı ile haziran ayı içerisinde Yurt Dışına inceleme gezisine katılacak ekibin, geziye katılmaları ve tüm masraflarının Belediyemiz Bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi.
24.(50) 02-07 Haziran 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde Araç İçi aydınlatma testleri ile 2. ve 3 ncü Raylı Sistem Araçlarının imalat kontrollerinin yapılmasıyla ilgili olarak, Elektronik Y.mühendisi Ümüt MUTLU ve Ulaşım Planlama ve Raylı sistem dairesi Başkanı Arif EMECEN in görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
25.(51) İlimiz Kocasinan sınırları içerisinde bulunan Kültepe Kaniş- Karum bölgesindeki kazıları yürüten kazı başkanı Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU kazı bölgesindeki çalışanların kaldıkları kazı evinin tamiratı ile kazılarda ortaya çıkartılan tüccar evlerinin 5 tanesinin korunarak restorasyonunun yapılması ve üzerinin çatı ile örtülmesi için proje ve yapım işlerinin Belediyemizce yapılması husun da vermiş olduğu dilekçelerinin görüşülmesi talebi.
26.(52) Büyükşehir Beledi meclisin 10.07.2006 tarih ve 288 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan Belediyemizde görevli memurlara ait sicil amirleri yönetmeliğinin ekli cetvelde yapılan değişiklik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 112 ve 121. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 ncı maddesi gereğince onaylanması talebinin görüşülmesi.
27.(53) Büyükşehir Beledi meclisin 11.10.2004 tarih ve 151 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan Belediyemizde görevli memurlara ait disiplin amirleri yönetmeliğinin ekli cetvelde yapılan değişiklik ilişikte sunulmuş olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 134 ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince onaylanması talebinin görüşülmesi.
28.(54) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden ekte sunulan teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
29.(55) Kıranardı Belediyesinin, Kent Ormanı içerisinden geçen sulama suyu ve çaylak çukuru mevkiindeki sulama suyu çalışmalar yapılmıştır. Bölgenin Ulaşım sorunu için yolların bakımı ve tamiri için mazot talebinin görüşülmesi.
30.(56) Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Okul binalarının yanında 160M2 cam sera ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebinin görüşülmesi.