GÜNDEM :

 

 

 1. Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.66.67.72.75.76.84.85.86.87.88 ve 89 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29N Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 215 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. Talas Belediyesinin, S.S Talas Anayurt Toplu konut Yapı Kooperatifine ait, 463 ada, 1 parsel ve 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 184 pafta, 586 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 12. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı tadilatı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 13. Kayseri Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Seyyid Burhanettin mezarlığında ibadet yeri (Cami) alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesinin, Çay bağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususundahazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 15. Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti kendilerine ait Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3270 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 16. Mimarsinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Bahçelievler Su Depolarının bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 17. Kocasinan Belediyesinin, Alagöz Köyü 1 pafta 560 parsel ile 2 pafta, 558 ve 883 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4528 ada, 1 (1326.64M2) parsel ve 4528 ada, 2 (1610.11M2) parsel numaralı Ticaret alanı arsalarının, 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
 19. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi Kalpaklıoğlu Mahallesi 35 pafta, 52 ada, 67 parselde bulunan Kalemkırdı Camii’nin aynı mevkide bulunan bir alana taşınması konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 20. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Şehir Stadyumu yapımı için arsa takas teminat bedeli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmek üzere İller Bankasından almış olduğu 23.03.2006 tarihli 71.131.426,00 TL’lik teminat mektubunun stad inşaatının bitme noktasına gelmesinden dolayı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan “Ek Sözleşme” gereği teminatın iade alınarak yerine verilmek üzere azami 15.000.000,00 TL’ye kadar Teminat Mektubunun İller Bankasından alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne verilmesi ve İller Bankasıyla yapılacak sözleşmeye Belediye Başkanının ya da vekâlet vereceği birinin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı emrinde Arkeolog olarak göreve başlatılacak olan Elif SİNİM’e 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2009 Mali yılında ödenecek net ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

09.02.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EKGÜNDEM

 1. (22) 28-31.01.2009 tarihleri arasında Almanyanın Ulm kentinde İtfaiye araçlarının ara kontrollerinin yapılmasıyla ilgili olarak,Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve İtfaiye Şube Müdür vekili Mustafa Metin KIZILKAN’ın görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
 2. (23) Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında; 09-15 Şubat 2009 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde Raylı Sistem Araçlarından beşincisinin sevk öncesi araç testleri, kontrolleri ve kabullerinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in ve 26-31 Ocak 2009 tarihleri arasında Almanya’nın Braunschweig kentinde yapılan olan Depo Alanı ve Doğu Terminali Sinyalizasyon ekipmanları Fabrika kabul testlerine katılan, Elektronik Yük. Mühendisi Ümüt MUTLU’ nun görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
 3. (24) Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda Projesi kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında Görevli 28 kişiden oluşan personelin iki gurup halinde Almanya’nın Duisburg şehrine görevlendirilmeleri ve adı geçen personellerin giderlerinin AB fonundan karşılanması için gerekli iznin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (25) Mülkiyeti Güpgüpzade Hacı Ebubekir Ağa Vakfına ait Melikgazi İlçesi, Mustafa Necip Mahallesi, 65 pafta, 267 ada, 2 nolu parselde bulunan Setönü (Yeni Hamam) Hamamın resterasyon çalışmalarını yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Güpgüpzade Hacı Ebubekir Ağa Vakfı arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (26) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (27) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 2 ve 3 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (28) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (30) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. (31) Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti, Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 11. (32) Melikgazi Belediyesi konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 12. (33) Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Tedrisatı yardım derneğinin, Melikgazi İlçesi Köşkdağı mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.