GÜNDEM :

 

 1. Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması nedeniyle Belediyemize ait, Sümer Mahallesinde bulunan hisseler ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Yenidoğan Mahallesinde bulunan hisselerin karşılıklı takas edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kaytaş Tavukculuk San. ve Tic A.Ş.’ye ait, Karpuzatan mahallesi, 210 pafta, 1221 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 1562, 1563 ve 1564 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak bilinen alanda imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 12. Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 512 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 13. Talas Belediyesinin, mülkiyeti Talas Eğitim Gençliğine Yardım Derneği adına kayıtlı, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 398 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 70 pafta, 414 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d ve K35-d-07-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 14. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 23 pafta, 24 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-07-a ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 15. Talas Belediyesinin, mülkiyeti Ünlüler Turizm Ticaret Ltd.Şti.’ne ait, Başakpınar Mahallesi, Eşme mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-09-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 16. Kayseri Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İlimiz, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde 18.01.1996 tarihinde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen ailelere konut yapmak üzere 28.05.1997 tarihinde yerseçim protokolü düzenlenen 29.09.1997 gün ve 13906 sayı ile onaylanan Süksün Mahallesi, Kepez mevkii, 250 ada 1 parsel nolu mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ilgi yazı ekinde yer seçim haritası gönderilen taşınmazın 7269 sayılı Afetler Kanununun “Madde 21- (değişik: 2/7/1968 -1051/1 md. ) afet bölgesi içinde ve dışında imar ve iskan alanları içindeki taşınmaz mallardan Hazineye, Özel İdareye, Belediyeye, Köy Tüzel Kişiliğine veya katma bütçeli dairelere ait olanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye, Özel İdare ve Belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. “hükmü gereğince 20.000.00 m²’lik kısmının Bakanlıkları adına tahsisininin, 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince gerekli işlemlerin başlatılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 17. İncesu Belediyesinin, Sultansazı mahallesi Yavaş mevkii, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 18. İncesu Belediyesinin, mülkiyeti İpek A.Ş. adına kayıtlı 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli K34-c-01 d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 19. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 20. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 21. Sosyal ve Kültürel faaliyetlere yardımcı olmak üzere, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması kaydıyla mücavir alan içerisinde görevlendirilecek araçlar için alınacak ücretlerin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 22. Belediye otobüslerinden serbest, Özel Halk Otobüslerinden indirimli olarak faydalanan Özürlü ve Refakatçı kontaksız kart kullanıcılarının, Özel Halk Otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılması hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 23. Altınoluk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
 24. Alperen Ocakları Kültür Derneği Kayseri İl Başkanlığının, TBMM Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin, park, Bahçe, cadde veya uygun görülen yerlere verilmesi talebinin görüşülmesi.
 25. Melikgazi İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi, Melikşah Sokak sakinlerinin, Melikşah isimli ve 78 tanıtım numaralı Sokak isminin, Seyrantepe Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 26. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu'nun 3 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince daha önce hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.07.2006 tarih ve 341 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2007–2011 yıllarını kapsayan Stratejik planın mevcut Meclis tarafından da tastik edilmesi talebinin görüşülmesi.
 27. Belediyemiz Denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinden %5 olarak alınan durak katkı payının 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi.

10.08.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EKGÜNDEM

 1. (28) Talas Belediyesinin mülkiyeti hazineye ait, 26 ada, 9 parsel ve mülkiyeti Belediyelerine ait, 26 ada, 56 parsel ile, 26 ada, 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-01-c ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 2. (29) Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, K34-b-21c pafta, 149 ada, 109 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30-31H nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 3. (30) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 827 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 4. (31) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, Billur Mevkiinde 186 pafta, 451 ada, 26, 62, 63, 67, 68 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 5. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (34) Başbakanlık Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünün, 1000 kişilik kız yurdu yapılabilmesi için mülkiyeti Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait 406 pafta, 7143 ada, 1 parsel , 7144 ada, 1 parsel, ve 7145 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 8. (35) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Gülsan Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.’ye ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 30J ve 31 J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 9. (36) Melikgazi İlçesi Selçuklu, Mahallesi, Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (37) Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi, Deliçay Sokak isminin, Beğendikönü Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (38) Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odasının, M plakalı Minibüslerin Halk Otobüsüne geçişlerde kolaylık sağlanması bakımından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Minibüs Yönetmeliğinin 10. ve 14. maddesinin düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi.
 12. (39) Kardeş Şehrimiz olan Mostar’da Şehrinde İncelemelerde bulunmak üzere, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Halit TAŞYAPAN ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ali KÜÇÜKOĞLU’nun 13-15 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek’e görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (40) Mülkiyeti Belediyemize ait yerlerden hizmet binası 2. katında bulunan çay ocağı, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan çay bahçesi, Hüsamettin Çetinbulut Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan çay ocağı, Seyitgazi Mah. Gültepe Parkı içerisinde bulunan hizmet binası, Çınaraltı sohbet evi çay bahçesi Belediye Meclisimizin 11.05.2009 tarih, 157 sayılı kararı, Anadolu Fuarı içerisinde bulunan çay bahçesi yine Belediye Meclisimizin 13.10.2008 tarih, 473 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 75/a maddesi gereğince, % 99,9’u Belediyemize ait, Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye 5 yıllığına tahsis edilmişti. Bahsi geçen yerlerin tümünün tahsis işleminin iptali, Hüsamettin Çetinbulut Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan çay ocağı haricinde kalan diğer yerler ile Huzurevi, Beştepeler Hobi bahçesi, Altınoluk Hobi bahçesi ve Karpuzatan Hobi bahçesindeki büfe işletmeciliği kiraya verileceğinden 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği, 4 adet çay bahçesi,4 adet büfe işletmeciliği ile 1 adet çay ocağının toplu olarak veya ayrı ayrı 5 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. (41) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta, 52 ada, 67 parselde kayıtlı Kalem Kırdı Camii’nin imar planında çok katlı otopark alanına ve yola isabet etmesinden dolayı, Camii’nin mülkiyeti Belediyemize ait olan Melikgazi İlçesi İsaağa Mahallesi 42 pafta, 597 ada, 3 nolu parsel üzerine taşınmasına karar verilen bu yerin, 5393 Sayalı Kanunun 75. maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(n) maddesi gereğince Camii’nin proje ve taşınmasına yönelik yapılacak harcamalara izin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 15. (42) Mülkiyeti Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait, Kadir Has Şehir Stadyumu ile Kadir Has Kongre Merkezinin 10 yıllığına, Erciyes’te bulunan yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait, olan 2706 parsel numaralı 122.000 m2 taşınmazdan belediyemize gerekli olan kısmın üzerine sosyal tesis ve oto park düzenlemesi yapmak üzere 20 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması ile ilgili sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih, 144 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 17. (44) Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 146 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.