1. Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra (Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 2 pafta, 142 ada, 20 ve 51 parseller ile mülkiyeti şahıslara ait, 2 pafta, 142 ada, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ve 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ile, 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih ve 242 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılan Abdullah GÜL Üniversitesi alanının, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 132 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 76 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. İncesu Saraycık mahallesi Bedir bağları sınırları içerisinde yer alan 250 hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/500 ilave Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 15. Ekim ayı içerisinde İspanyanın Barcelona kentinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm konulu çalışmaya katılmak üzere Tapu ve İstimlak Şube Müdürü Şükrü ADAHAN ile Kadastro Şube Müdürü Murat KUYTAK’ın görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı geçici görev yolluğu ve gündelik harcırahlarının ödenmesi talebinin görüşülmesi.

 

10.10.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 1. (16) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 2. (17) Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere Erciyes Kayak Merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunan 1, 2 ve 3 nolu dükkan, Hacılar bölgesinde bulunan 1 ve 2 nolu dükkan ve Halilin Yurdu bölgesinde bulunan 1 nolu dükkan, Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (18) İntifa hakkı Belediyemize ait olup, Tavukçu mahallesinde bulunan 57 pafta, 265 ada, 1-2-23-24-25-26-27 nolu parsellerde kayıtlı bulunan Gürbazlar, Dülgeroğlu, Efendiağalıar, Camcıoğlu, Kuyumcuoğlu, Bezircioğlu ve Selçuki evlerinin 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (19) Mülkiyeti Belediyemize ait, Terminal olarak kullanılan Şeker Mahallesi, 427-428-523-524 pafta, 4623 ada, 1 parsel numaralı, 56.960,17m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Batı Garajı olarak kullanılan Şeker Mahallesi, 427-428 pafta, 4623 ada, 3 parsel numaralı, 2.383,88m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
 5. (20) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tercüman olarak Belediyemizde göreve başlatılacak olan Şevket ACI’ya 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (21) 21-26 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Kortrijik kentinde düzenlenecek olan BUSWORLD 2011 Otobüs Fuarına katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı Geçici Görev yolluğunun ödenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (22) KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla KASKİ Vezne Tahsilatları’nın Bankalar aracılığı ile yapılması talebinin görüşülmesi.
 8. (23) Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kadrosuna atanan Mehmet GÜNEŞ’in ataması hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
 9. (24) Belediyemizle ilgili çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, 28 Eylül- 01 Ekim 2011 tarihleri arasında Hollanda’ya görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
 10. (25) Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3361 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palını değişikliği talebinin görüşülmesi.
 11. (26) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (27) Niyazi ALTIN’ın, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (28) Canan SÜRMELİ, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. (29) DSİ - Karayolları kavşakları arasında yaşanan trafik yoğunluğunun çözümü için hazırlanan yol projesi kapsamında 2.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nın kullanımında bulunan otopark alanları ile hazırlanan proje gereğince iptal edilen Nizamiye girişinin, kurum tarafından gösterilecek başka bir alana nakledilmesi için hazırlanacak protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi/kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 15. (30) Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bakım ve onarımının yapılmasını talebinin görüşülmesi.
 16. (31) Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde mazot tankeri olarak hizmet eden araç ekonomik ömrünü tamamlamış olup trafikten çekileceği için bu aracın yerine 1 adet kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.
 17. (32) Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Selman Sefa SÜRMELİOĞLU’na 2011 yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 18. (33) Ortağı bulunduğumuz Kayseri Erciyes Turz.İnş.Spor Etk.San. ve Tic.A.Ş nin %83 hissesi Kayseri Büyükşehir Belediye’sine ait şirketin operasyon ve işletmecilik kabiliyetinin genişletilmesi maksadıyla şirketimizin hali hazırda 500.000 TL olan sermayesi 2.000.000 TL artırarak toplamda 2.500.000 TL’ye çıkartılması talebinin görüşülmesi.
 19. (34) Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4052 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 20. (35) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 21. (36) Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5646 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 22. (37) Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih ve 488 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, Şeker Fabrikası ve civarında yapılan Revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde Şaban SOLMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.
 23. (38) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 24. (39) Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 25. (40) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 26. (41) 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan mevcut tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilmesi talebinin görüşülmesi.
 27. (42) Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesinde (Fuar alanı ve civarı) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 28. (43) Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 29. (44) Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Terminal alanı olarak planlı alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 30. (45) Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 31. (46) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 322, 323, 324 parseller ile 1554 ada, 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 32. (47) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 33. (48) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarını incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 34. (49) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 35. (50) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 36. (51) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 37. (52) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 38. (53) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 39. (54) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 40. (55) Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 41. (56) Polis memuru M. Eyüp DARENDELİOĞLU ve Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’a konut verilmesi talebinin görüşülmesi.