1. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
2. Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 parseller ile 1554 ada 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazlar meri imar planında park, konut ve yol, 2799 parsel nolu taşınmazda kaptaj alanı olarak planlı yerin yeniden konut ve yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Mülkiyeti Telekominikasyon A.Ş.’ye ait, Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki, 4607 ada, 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parseldeki taşınmazın Mustafa Kemal Paşa Bulvarının açılması kapsamında yola giden kısmı, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 500.00m2 hissesinden 90.00m2 alınması gerekirken hissenin tamamı Belediyemiz adına tescil edilerek yola terkin edilmiştir. Belediyemize ait muadil bir taşınmazın, yanlışlıkla yola terkin edilen 410m2’nin karşılığı olarak Hulusi MERCAN’a verilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile kabul edilen, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde kayıtlı tescilli Çandır Camiinin mahallinde revize çevre düzenleme projesi dâhilinde çevre düzenlemesi yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı yapımı işi kapsamında; Sistem 2. Etap (İldem-Gesi) ve 3. Etap (Talas) hatlarının İmar planlarına işlenmesini, ayrıca 2. Aşama Raylı Toplu taşıma sistemleri inşaatı yapımı işi kapsamında Gesi Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve 427 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ana depo sahası olarak kullanılmak üzere plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Erkilet Mahallesi, 8358 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan incelemede, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından, konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Melikgazi Belediyesinin, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim planları bulunan alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ve ITRF koordinatında 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
19. Kayseri Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılmadığı belirtilerek bu alanların, koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Milli Savunma Bakanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 95.000.00m2’lik kısmı, Vakıfları tarafından yaptırılan Vakıf Üniversitesi alanında kalan bu alanın, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı adında kayıtlı Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 14–17 pafta, 8697 numaralı parsel ile takas edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
22. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 14 pafta, 2575 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
23. Cırkalan Beyazşehir Mahallesi, kuzeybatısında ve Sivas Caddesinin doğusunda kalan alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261, 262, 263 ve 266 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
26. Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin, Mevlana Mahallesi Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27. Melikgazi Belediyesinin, Anbar mevkiinde, 10034 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
28. Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, 7191 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
29. Belediyemiz Meclisinin 11.10.2010 tarih ve 495 sayılı kararına istinaden, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde yapılan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Recep CABİR ve arkadaşlarının yapmış oldukları itirazın görüşülmesi talebi.
30. Şehit Uzman Jandarma Çvş. Fatih DUMAN isminin yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi.
31. Piyade Astsubay Fuat VURGAN isminin yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebinin görüşülmesi.

10.01.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (32) Belediyemiz İtfaiye Personeline 2011 yılında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
2. (33) Belediyemiz Zabıta Personeline 2011 yılında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
3. (34) Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşmeleri 31.12.2010 tarihinde biten 73 personelin 2011 Mali yılında çalışmaları devam edeceğinden, net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
4. (35) Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından FİFA 20 yaş altı Dünya Şampiyonasını ülkemizde düzenlemek üzere 2013 ve 2015 yılları için adaylık başvurusunda bulunulmuştur. FİFA’nın, Belediyeler tarafından imzalamalarını gerekli gördüğü garanti mektupları ve anlaşmaların imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
5. (36) Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Sanayi Tic. A.Ş.’nin de ortaklığı ile kurulan Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., 14.2 MW kurulu gücünde 10. Grup kapsamındaki Sızır HES, Bünyan HES, Pınarbaşı HES ve Çamardı HES ile 13. Grup kapsamındaki Derme HES, Kernek HES, Besni HES ve Erkenek Hidroelektrik Santralleri' nin işletme hakkı devri ihalelerinin finansmanı amacıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’ nden 65.000.000.-ABD Doları tutarında kredi kullanılması, Söz konusu sözleşmelerin dışında Kredi Sözleşmesi ve Finans Dokümanları çerçevesinde gerekli görülebilecek diğer her türlü sözleşme, belge ve doküman veya kontratın imzalanması için Anılan şirketlerin yönetim kurullarına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
6. (37) Kocasinan İlçesi, Kumarlı mevkiinde “ Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı içerisinde planlanan Eğlence ve Oyun Parkının 20 yıllığına yap-işlet modeli ile ihale edilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
7. (38) İtfaiye Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere, 2 adet 4X4 çift kabin, ileri teknoloji ile donatılmış, yüksek basınçlı söndürme sistemli arazi tipi çok maksatlı ilk müdahale aracının alınması talebinin görüşülmesi.
8. (39) Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi, 837 ada üzerinde bulunan 186 adet Hobi bahçesi, Belediyemiz meclisince 10 yıllığına tahsis edilmiş olup, şimdi ise her bir bahçe için 10 yıllık tahsis ücretinin 7.000TL olması ve bahçenin teslim tarihinden itibaren, ücretinin 10 eşit taksitte alınması talebinin görüşülmesi.
9. (40) Mülkiyeti Belediyemize ait Hunat Mahallesinde bulunan 5 katlı ve 400 araç kapasiteli otopark’ın, 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden katlı otopark içerisindeki her türlü işaret, yönlendirme ve uyarı levhası, tabela ile diğer tefrişatlar, İşletmeci tarafından yapılması şartı ile, 10 yıllığına toplam 10.000TL karşılığında %96 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilip edilmeyeceği, edilecek ise tahsis süresi ve ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
10. (41) Kayseri’nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli işletilmesi için, 500.000TL sermayeli Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Ekinlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde kurulması ve kurulacak olan bu şirkette Belediyemiz hissesinin %83 (415.000TL) oranında olması talebinin görüşülmesi.
11. (42) Mülkiyeti Belediyemize ait Küçük Mustafa Mahallesi, 1600 ada, 574 parsel üzerinde bulunan 40/840 arsa paylı, 1.kat, 6 bağımsız numaralı dairenin, Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 2504 parsel üzerinde bulunan 78/2300 arsa paylı 7. kat, 26 bağımsız bölüm numaralı dairenin, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
12. (43) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
13. (44) Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 553 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Atilla AYASILI tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14. (45) Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15. (46) Tınaztepe Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin, 08.11.2010 tarih ve 554 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Tınaztepe Mahalle Muhtarı Şerafettin BAYGÜL tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebinin görüşülmesi..
16. (47) Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve 2010/49 Esas, 2010/760 karar sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih, 393 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar plan tadilatını iptal ettiğinden, söz konusu alanda yeni bir Nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17. (48) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (49) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
19. (50) Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi genelinde nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
20. (51) Hacılar Belediyesinin, Köyiçi mevkiinde 45 hektarlık alanda mevcut yerleşimin niteliklerine uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (52) Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Süha Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
22. (53) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23. (54) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24. (55) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25. (56) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26. (57) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.01.2011 tarih, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 223 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27. (58) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 30.12.2010 tarih, 4 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28. (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 5 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.