1. Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde 10587 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 13215 ada 3 parsel, 2733 ada 12 parsel ve 7517 ada 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, mülkiyeti KASKİ’ye ait olan Gökkent Mahallesi 11418 ada 2 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında su deposu olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 221, 222, 223 sayılı ve 09.12.2021 tarih, 250, 251, 252, 253, 254 ve 255 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Hacılar İlçesi, Aşağı ve Yukarı Mahallelerinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4418 ada 4 parsel numaralı taşınmazın 1/25.000 ölçekli nazım imar planında turizm tesis alanı olarak planlı kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Hacılar Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Hacılar Belediyesinin Aşağı ve Orta Mahallelerinde bulunan kentsel dönüşüm alanı sınırı içerisinde uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 929 ada 54 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2021 tarih, 235 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.'ye ait, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi, 10967 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar planlarına uygun olarak Kentsel Tasarım Projesinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahallede (tapuda Kötügöller Mahallesi), muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Özvatan Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi 145 ada, 101 parsel ve civarı ile 159 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 ve 19 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Sarız Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Talas Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 168 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Sarız Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Pınarbaşı Belediyesi’nin, Kayaönü Mahallesi, 111 ada 26 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 1836 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi 781 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. İncesu Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesi ile Çiğilli Mahallesi arasında bulunan Cezaevi Caddesi isminin "Kadir KAFALI Caddesi" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi sınırında yeni açılan isimsiz yola "Şevket BAHÇECİOĞLU Caddesi" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi Kayıp Sokağın güneyinde bulunan isimsiz yola isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden düzenlenen Hobi Bahçeleri Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin görüşülmesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. 25. Dönem MHP Milletvekili Hasan Ali KİLCİ isminin Kayseri'de bir caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi.

28. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

29. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

30. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde geçici (mevsimlik) işçi statüsünde görev yapan personele ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.

31. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 8 katlı binalarda meydana gelebilecek vakalara hızlı, etkin, verimli müdahale edebilmesi ve yeni açılacak olan istasyonlardaki ihtiyaç nedeniyle 28 metrelik Hidrolik Merdivenli itfaiye aracı ve 12 Tonluk Su Tankeri aracı alınması talebinin görüşülmesi.

32. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerinden; Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Kocasinan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyelerine plakaları belirtilen araçların tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

33. 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi için ihaleye esas bedelin tespit edilmesi talebinin görüşülmesi.

34. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak proje yürütülmesi, proje kapsamında yem bitkisi, hububat ve baklagiller tohumu dağıtılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

35. İlimizde küçükbaş hayvancılığı destekleme projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

 EK GÜNDEM

 

36. (1) Kayseri Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin 2022 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (2) Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin gelir desteği ödeme miktarlarının değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

38. (3) Mülkiyeti Hazineye ait, yeraltı çarşısında bulunan 115 adet tam,  15 adet hisseli olmak üzere toplam 130 adet dükkânın 10 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması ve aynı süreyle üçüncü şahıslara kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.

39. (4) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Erkilet Camikebir Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 9240 ve 9245 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

40. (5) Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, Güzelköy Mahallesinde kadastro harici alanda III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş sınırın 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

41. (6) Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, Hunat Mahallesi, 778 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın içerisinde belirlenmiş olan alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

42. (7) Felahiye Belediyesi, Felahiye Kent Merkezi ile Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

43. (8)  Yahyalı Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih, 12 sayılı kararı ile 06.01.2022 tarih, 17 ve 18 numaralı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

44. (9) Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

45. (10) Talas Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih, 4, 6 ve 9 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

46. (11) İncesu Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih, 4 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

47. (12) Talas İlçesi, Mevlana (Talas) Mahallesi, 492 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

48. (13) Tomarza İlçesi, Çanakpınar Mahallesi, 0 ada, 49 ve 886 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

49. (14) Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih, 8, 10 ve 11 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

50. (15) Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ isminin yeni açılacak bir caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi.