1. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Teröre karşı şehit düşen ailelere konut yapılarak teslimi konusunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun ortak hazırlamış oldukları raporun görüşülmesi.
3. İncesu Belediyesinin, Sultansazı mevkii, 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker fabrikası AŞ’nin yapmış olduğu itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. İncesu Belediyesinin Örenşehir Mahallesi Keklicek mevkii, 32 pafta 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde 127 pafta127 pafta, 454, ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahellesinde, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 3369 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Berksoy Özel Eğitim Rehabilitasyon Okulu İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne ait, 13 pafta, 5868 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 167-165 pafta, 1553 ada, 3204 ve 675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Talas Belediyesinin S.S. Talas Anayurt Toplu Konut Yapı Kooparatifine ait 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 360 pafta, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Milli Savunma Bakanlığının, 1/25000 ölçekli planlarda mülkyeti TSK’ya ait arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanların düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 110,111,112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15. Gökkent Mahalle Muhtarı Talip ERHAN’ın, Gökkent Mahallesi girişine açılan 30 metre genişliğindeki yola Gökkent Caddesi isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Erkilet Belediyesinin, Taşhan Orman Köyün de yeni açılan Cadde ve Sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
17. Zihinsel Engelli Çocukları Eğitim ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesinin müracaatı ile, yapımı bitme aşamasında bulunan Eğitim bina inşaatlarının çevre düzenlemesinin yapılması talebinin görüşülmesi.
18. KASKİ Yönetim Kurulunun 04.08.2008 Tarih ve 376 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulmasına karar verilen; Avrupa birliği hibe Destekli Projeleri kapsamında yapılan Ab-ı Hayat ve Beğendik Projeleri ödemeleri konusunun, 2560 Sayılı Yasanın (Değişik 3009) 6. maddesinin (m) bendi gereğince, görüşülerek karara bağlanması talebinin görüşülmesi.
19. Büyükbürüngüz Belediyesinin 2008 Yılı Bütçesine 200.000,00 YTL Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:
1.(20) Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in; 13-19 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde inceleme ve temaslarda bulunmak üzere görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.
2.(21) Melikgazi Belediyesinin 2008 yılı Bütçesine 10.000.000,00YTL Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(22) Kocasinan Belediyesi, Yeni Terminal alanı ve kuzey çevre yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planlarına askı ilan süresi çerisinde, Mehmet FATİH ve S.S Sinan Dökümcüler Kooperatifi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
4.(23) İmar Planında büyük bir bölümü park ve yeşil alan olarak belirlenmiş alanda eğlence parkı proje çalışması yapılacağından, Cırgalan Mahallesi, 1431, 1433, 1434, 1437, 1507 1508 ve 2164 numaralı mera vasıflı parsellerin, mülkiyetlerinin 5216 Sayılı Kanunun 7/m ve 5393 Sayılı Kanunun 14/a ve 18/e maddesi gereği, Belediyemiz adına alınması, bununla ilgili ortaya çıkacak tüm harç ve bedellerinin Belediyemiz tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi.
5.(24) Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi 191 pafta, 1056 ada, 128 parsel ile mülkiyeti, Kocasinan Belediyesine ait 4201 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
6.(25) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2008 tarih 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(26) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(27) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(28) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.08.2008 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(30) Melikgazi Belediyesi meclisinin Tacettin Veli Mahallesi, 5024 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/500 ölçekli NİP talebinin görüşülmesi.
12.(31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 14, sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(32) Talas Belediyesi'nin mülkiyeti maliye hazinesi ve şahıs adına kayıtlı, Harami Mevki, 95 pafta, 1029 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 1020 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı talebinin görüşülmesi.
14.(33) İncesu Belediyesi'nin Örenşehir Mahallesi, 39-40 pafta, 131 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilat talebinin görüşülmesi,
15.(34) Mimarsinan İlk Kademe Belediyesi'nin, mülkiyeti belediyeye ait, Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda NİP tadilat talebinin görüşülmesi,
16.(35) İncesu Belediyesi'nin, Saraycık Köyü, 359 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebinin görüşülmesi,
17.(36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesi meclisinin 08.08.2008 tarih, 53 ve 54 sayılı sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(37) Melikgazi Belediyesi'nin, Gültepe Mevkiinde, mülkiyeti Emirzade Mehmet Vakfına ait, 106 pafta, 1200 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebinin görüşülmesi,
19.(38) Kocasinan Belediyesi'nin, Örnekevler mahallesi, 101-305 pafta, 688 ada, 20, 50 ve 57 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebinin görüşülmesi,
20.(39) Kocasinan Belediyesi'nin, Hacısaki mahallesi, 3110 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebinin görüşülmesi,
21.(40) 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığıyla yapılan yazışmalarda mevcut demiryolu iltisak hattının kaldırılarak tren istasyonu ile 2.nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasındaki taşımanın, ihtiyaç duyacağı araç/gereç ve bina/tesisin Belediyemizce temin edilerek karayolu ile yapılması, ayrıca mevcut olan tren istasyonu T.C.D.D. tarafından 2008 yılı içerisinde T.C.D.D’nin Boğazköprü mevkiinde kurulacak olan her türlü yükün yükleme/boşaltma yapılabilecek şekilde yapılmasını planladığı ve 2008 Yatırım Programına aldığı “Boğazköprü Lojistik Köy” alanında tahsis edilmesi için 2.nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyemizce arasında bir protokol yapmaya ve protokol gereklerini yerine getirmeye Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Mehmet ÖZHASEKİ veya Belediye Başkanının yetki vereceği kişinin, yetkili kılınması hususlarında genel yetki verilmesine dair talebin görüşülmesi.
22.(41) Halkımıza ve şehrimize gelen yerli-yabancı ziyaretçilere yüksek kalitede, özendirici hizmeti en iyi şartlarda sunabilmek, modern ve gelişmeye açık, toplu taşıma sistemi kurabilmek için “KAYSERAY” Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin işletilmesi işinin; 10 yıllığına ihale edilerek işletilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine dair talebin görüşülmesi.