Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, EKİM ayı toplantısını, 11.10.2010 Pazartesi günü saat 16.00’da KASKİ Genel Kurul Salonunda yapacaktır.
5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden bilgi ve teşriflerinizi rica ederim.

1.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
2.Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3.Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4.Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 61-68 pafta, 614 ada, 2 parsel ve 615 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5.Mülkiyeti Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfı adına kayıtlı bulunan 34 pafta, 528,543 ve 545 nolu parseller K35-d-02-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında ve K35-d-02-d-4-b pafta nolu 1/1000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan - Bahçelievler Mahallesi, 746 ada, 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-A-22-B Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30O Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan - Bahçelievler Mahallesi, 228 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan - Bahçelievler Mahallesi, 187 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11.Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 120, 121,122,123,124,125,126 ve 127 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12.Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.06.2010 tarih ve 267 sayılı kararına istinaden yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Mehmet HIZIROĞLU, Hasan BENEK, Mehmet BENEK ve Solmaz KÜÇÜKTALASLI’nın itirazları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13.Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 287 pafta, 3106 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Ramazan Deresi Mevkii, 4 pafta, 1116 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı Mahallesi, 1593 ada, 3121 ve 3122 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1113, 1088, 1015, 1002, 1006 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
19.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
20.Kent Estetik Kurulu’nun hazırlamış olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
21.Kayseri Kültür ve Tabiyat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki kentsel sit alanına yönelik çalışmaları tamamlanan Revizyon koruma amaçlı İmar planlarının görüşülmesi.
22.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih, 204 ve 206 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23.Seyfi DUYMAZ’ın, Melikgazi İlçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Melikgazi kum ocağının Kuzey batısında ismi bulunmayan İsimsiz yola “Hasidağ Caddesi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
24.Osman SANDOĞAN’ın, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde aşağı camii, Ermeni ve Rum kiliseleri, Rüştü Efendi çeşmesinin bulunduğu yerin Cadde, Sokak isminin bulunmadığından, buraya Hacı Rüştü Efendi isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
25.Segah Konak Apartman sakinlerinin, Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Bismil Caddesi isminin, bir şehit ismi ile değiştirilmesi taleplerinin görüşülmesi.
26Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı çerçevesinde bir bölümü tamamlanan mevcut giriş bölgesinde Sosyal Tesis Yapım İşi kapsamında 15 adet Dükkan, 1 adet Market, ve 1 adet Kafeteryanın, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanun 64. maddesi gereğince yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

1. (27) Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan 837 ada 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 92, 93, 94, 95, 113, 118, 126, 128, 130, ve 134 parselde bulunan 186 adet Selçuklu Hobi Bahçesinin 5393 Sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 yıllığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (28) Ortağı bulunduğumuz Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. 28.09.2010 tarihinde yapmış oldukları Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, 50.000,00-TL. Tutarındaki esas sermayesini 250.000,00-TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, artırılan sermayeden dolayı, Rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
3. (29) Yeni Fakılı İlçe millieğitim Müdürlüğünün, Adem Karacabay Anadolu Öğretmen Lisesinde kullanılmak üzere 2.500M2 kilitli parke verilmesi talebinin görüşülmesi.
4. (30) Fransa’nın Strasbourg şehri Belediye Başkanı Sayın Roland REİS’in daveti üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan’ın 22-25 Ekim 2010 tarihleri arasında görevlendirilmesine ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin görüşülmesi.
5. (31) Strasbourg Belediye Başkanı / Senatör Roland Ries ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Başkanlığındaki delegasyonların şehrimizde gerçekleştirdiği çalışma toplantılarında “Şehir içi ulaşım ve kentsel hareketlilik, tarihsel ve kültürel mirasın korunması ile şehircilik ve sosyal konutlar” konularında işbirliği yapılması kararına varılmış olup, söz konusu konular hakkında, 22–25 Ekim 2010 tarihleri arasında bu şehre gidecek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ tarafından, Kayseri ve Strasbourg şehirleri arasında işbirliği anlaşması imzalanması talebinin görüşülmesi.
6. (32) Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi, 406 pafta, 7606 ada, 1 parsel numaralı 3.779,28M2 yüzölçümlü uygulama imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı taşınmazın, 2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
7. (33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8. (34) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.10.2010 tarih, 227, 229 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9. (35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 217, 219, 221, 222, 224 ve 225 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10. (36) Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
11. (37) Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, kumseki mevkii, K34-B-21_C pafta, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
12. (38) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264 ve 1265 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
13. (39) İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 20 pafta, 255 ada, 399 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
14. (40) Talas Belediyesinin, şahıs mülkiyetindeki 60 pafta, 140 ada, 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
15. (41) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. (42) Talas Belediyesinin, Erciyes-Reşadiye Mahallesi, 37 pafta, 157 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 8 pafta, 5705 ve 5560 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. (43) Kocasinan İlçesi, Yenidoğan Mahallesinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (44) Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde toplu konut alanı sınırlarının imar planlarından kaldırılması yönünde nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (45) Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
20. (46) Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi, 150 pafta, 1043 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (47) Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazlar ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.