1. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih, 187 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Germir Mahallesi 11266 ada 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Oruçreis Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediyesine ait, Yenidoğan Mahallesi, 3920 ada 1 parsel ve 4030 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih, 119, 120 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Pınarbaşı Belediyesinin, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait Yeni Cami Mahallesi, 144 ada 19 parsel numaralı ve Yeni Ocak Mahallesi 158 ada 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Talas Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih, 114, 115 sayılı kararları ile 09.09.2021 tarih, 124, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi Paşabağları Sokağı isminin “Paşabağları Asaf Mehmetbeyoğlu Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Bünyan İlçesi, İbrahimbey Mahallesi'nde bulunan Havuzbaşı Sokağı isminin Ömer ACAR Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

13. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No: 46/1-2-3 adresi üzerinde bulunan 1 adet Kapalı Spor Merkezi ve 2 adet Kapalı Tenis Kortundan oluşan sosyal tesisin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret (Spor) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

14. İncesu İlçesi, Yenicamii Mahallesi'nde, tapuda 8 pafta, 36 ada, 1 parselde kayıtlı, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003 tarih ve 3397 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, mülkiyeti İncesu Belediyesi'ne ait Kilise'nin restorasyonu ve işlevlendirilmesi için İncesu Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

15. Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAYTUR) A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı ortakları tarafından kullanılmayan rüçhan hakkından Kayseri Büyükşehir Belediyesi payına düşen miktarı ile rüçhan hakkını kullanmak istemeyen diğer ortakların hisselerinin alınıp alınmayacağının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

16. Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 2747 ada, 3 parselde Şevki Eren ALBAYRAK adına cami yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri İl Müftülüğü ve Şevki ALBAYRAK arasında hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

17. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne ait cenaze yıkama-taşıma araçlarının hizmetlerin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak İlçe Belediyelerine bedelsiz devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

18. Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Mahallesi, 762 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

19. Develi Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 2254 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

20. Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 12904 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 EK GÜNDEM

 

21. (1) Kocasinan Belediyesi’nin, Oymaağaç Mahallesi, 5251 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

22. (2) Yahyalı Belediyesi’nin, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılan Erciyes Rüzgar Enerji Santrali Projesinin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (3) Develi Belediyesi’nin, Harman Mahallesi, 114 ada, 187 ve 215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

24. (4) İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 1602 ada 16, 17, 18 parsel, 1608 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel ve 1609 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

25. (5) Bünyan Belediyesi’nin, Cumhuriyet Mahallesi, 103 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (6) Yeşilhisar Belediyesi’nin, Kılcan Mahallesinde Besihaneler bölgesinin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (7) Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesinde belirtilen koordinatlar arasında kalan taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

28. (8) Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi, 1895 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

29. (9) Pınarbaşı Belediyesi’nin, Yeni Cami Mahallesi, 255 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

30. (10) Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Yavuzselim Mahallesi 7752 ada, 1 parsel ve 12054 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

31. (11) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesinde bulunan yaklaşık 62,42 hektarlık alanda imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

32. (12) Özvatan Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 76 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (13) Develi Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (14) Sarız Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

35. (15) Sarız Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

36. (16) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

37. (17) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 207 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

38. (18) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2021 tarih, 147, 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

39. (19) Sarız Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

40. (20) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

41. (21) Yahyalı Belediyesi’nin, Yahyalı Kent Merkezine 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

42. (22) Kaymek Kariyer Merkezinin faaliyet alanının genişletilip, sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacının ve öğrencilerin staj taleplerinin karşılanması için üniversiteler ve işveren temsilcilerinden oluşan STK’larla Kayseri Kariyer Merkezi (www.kayserikariyer.com)’nin ortak işbirliği ile işletilmesi için yapılacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

43. (23) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gönüllülük alanında hazırlanacak iş birliği protokolünün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

44. (24) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Erciyes Kayak Merkezinde bulunan alanın Zipline Sporu yapılmak üzere, ön görülen Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde 10 yıla kadar kiralanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

45. (25) Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi 4425 ada, 1 parsel ve Mimarsinan Mahallesi 6377 ada, 1 parselde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okuluna yapılacak şartlı bağış ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Buket ATTAROĞLU arasında hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

46. (26) Yahyalı Belediyesi’ne 3.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

47. (27) Hacılar Belediyesi’ne 7.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

48. (28) Sarız Belediyesi’ne 2.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

49. (29) İncesu Belediyesi’ne 7.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.