1. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Gesi Güney Mahallesi, Biliysin Mevkii, 9425 ada, 17 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, 7132 ada, 4, 5 parsel ve 10315 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz ve batısında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 158 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 159 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, 6444 ada, 2 parsel ile 6460 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 143 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 144 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu güneyde İncesu İlçesi, Süksün/Zafer Mahallesi sınırı, doğuda Kayseri-Ankara Karayolu Kamulaştırma sınırı, kuzeyde İnönü Deresi arasında kalan alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve şahıslara ait muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Talas İlçesi, Çevlik Mahallesi, 791 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Talas İlçesi, Koçcağız Mahallesi, 134 ada, 204, 207, 212 ve 213 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Talas Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 115 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 2284 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. İncesu Belediye Meclisinin 08.08.2023 tarih, 77 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. İncesu Belediye Meclisinin 08.08.2023 tarih, 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Kayseri İli, İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, kadastro harici alanda ve özel mülkiyet adına kayıtlı 2746 ada, 18, 19 ve 20 parsellerin ve Hazine adına kayıtlı 2746 ada, 17 parselin bir kısmında yer alan “Bölükler Mevkii Roma Yolu”nun; 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak güncellenmesine yönelik 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi, 2755 ada, 23 ve 32 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli park olarak planlı alan ile Hamurcu Mahallesi, 1559 ada, 1 numaralı parseli kapsayan alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Kayseri İli, Develi İlçesi, Çomaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mera vasıflı, mülkiyeti kamu orta malına ait, tapunun 175 ada 524 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında kalan “Paklalık Tepesi Yerleşimi” sit alanı sınırının güncellenmesine yönelik 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Develi Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Develi Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Develi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi, 1635 ada, 1 parsel, 1762 ada, 1 parsel ve 1763 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Develi İlçesi, Soysallı Mahallesi, 265 ve 266 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 343 ada, 1 parsel, 345 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Pınarbaşı İlçesi, Yenicami Mahallesi, 319 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3628 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda çöp transfer istasyonu yapılması ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kavşak projesinin planlara işlenmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Bünyan Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Bünyan Belediye Meclisinin 09.08.2023 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Bünyan Belediye Meclisinin 07.03.2022 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Bünyan İlçesi, Sağlık Mahallesi, 14 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygun görülecek bir cadde veya sokağa Şht. Ömer DELİBAŞ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi taleplerinin görüşülmesi.

39. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Pınarbaşı İlçesindeki mükerrer bulvar, cadde ve sokak (CSBM) isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

40. Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

41. Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

42. Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

43. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.

44. Yeşilhisar Belediyesine 45.275.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

45. Sarız Belediyesine 15.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

46. Kapadokya Araştırma Merkezi tarafından 15-19 Eylül 2023 tarihleri arasında Yunanistan'ın Nea Karvali şehrinde "Yaşayan Anıtların Kapadokyası" başlıklı sempozyumda sunum yapmak üzere Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan SENEM’in yurtdışı görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

      47. Kayseri 4. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu ortak olarak yer alması amacıyla katılım payı ile asıl ve yedek üye isimlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 

48. (1) Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 7164 ada, 1 parsel numaralı, zemin kat, 21 bağımsız bölüm numaralı, Eğribucak Mahallesi, 16518 ada, 1 parsel numaralı, 6310 ada, 17 parsel numaralı, 12250 ada, 17 parsel numaralı taşınmazların satışlarının yapılması ve satış işlemlerini yürütmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

49. (2) Şehrimizi afete dirençli hale getirmek için yapılacak çalışmalar kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN 'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

50. (3) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) “Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezi kurulması için gerekli işlemlerin yapılması talebinin görüşülmesi.

51. (4) Talas Belediyesine 120.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

52. (5) Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 10825 ada, 1, 2, 3, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

53. (6) Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde Mülkiyeti Türk Telekominakasyon A.Ş. Melikgazi Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 9072 ada, 1-3 parsel ile 13076 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

54. (7) Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 13461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

55. (8) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 191 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

56. (9) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 192 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

57. (10) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 193 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58. (11) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 194 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59. (12) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 195 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

60. (13) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 196 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

61. (14) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 197 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

62. (15) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 198 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

63. (16) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 199 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

64. (17) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 200 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

65. (18) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 201 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

66. (19) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 203 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

67. (20) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 204 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

68. (21) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 205 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

69. (22) Kocasinan İlçesi, Hasancı Mahallesi, 11035 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

70. (23) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 159 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

71. (24) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 160 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 

72. (25) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 161 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

73. (26) Talas Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 137 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74.  (27) Talas Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 138 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

75.  (28) Talas Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 139 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

76.  (29) Kayseri İli, Develi İlçesi, Zile Mahallesinde 30.01.2009 tarih, 1288 sayılı Kurul Kararıyla "Yerleşim" adı altında tescilli olan sit alanının yerinin yanlış işaretlenmiş olması nedeniyle güncellenmesine yönelik 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

77.  (30) Develi İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 504 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

78.  (31) Develi İlçesi, Çayırözü Mahallesi, 115 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

79.  (32) Yahyalı İlçesi, kent merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Yahyalı Uygulama İmar Planında 2022 yılı içerisinde revizyon ve ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde vatandaş tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

80.  (33) Yahyalı İlçesi, kent merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Yahyalı Uygulama İmar Planında 2022 yılı içerisinde revizyon ve ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde Yahyalı Belediyesi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

81.  (34) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

82.  (35) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 44 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

83.  (36) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

84.  (37) Pınarbaşı İlçesi, Kurbağlık Mahallesi, 110 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

85.  (38) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

86.  (39) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih, 39 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

87.  (40) İncesu İlçesi, Furunönü Mevki, 2804 ada, 228 parsel numaralı taşınmaz üzerine Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekominasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali (RES) için 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

88.  (41) İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi, 2805 ada, 39, 40, 41 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

89.  (42) Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi, 4609 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

90.  (43) Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 145 ada, 93 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

91.  (44) Felahiye Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

92.  (45) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2777 ada, 19 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

93.  (46) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2780 ada, 9 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

94.  (47) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2782 ada, 148 ve 149 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

95.  (48) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2782 ada, 139 ve 140 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

96.  (49) Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan Soğanlı Örenyeri hakkında alınan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 14.08.2023 tarih, 374 sayılı kararının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

97. (50)  Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak, Erciyes Kayak Merkezi’ni kapsayan ve Develi İlçesi Çevre Yolu Caddesi kavşağına kadar devam eden bulvara Mehmet ÖZHASEKİ Bulvarı isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

98. (51) Sivas Bulvarı’ndan başlayarak Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi önünden, Kartal Hava Şehitliği’ne kadar devam eden bulvara Seyyid Burhaneddin Bulvarı isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.