1. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Güzelköy Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 622 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 623 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 624 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 625 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 626 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi İlçesi, Osmanlı Mahallesi, 4229 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz ve 4286 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Hacılar Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi, 101 ada, 38, 39 ve 88 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi İlçesi, Demokrasi Mahallesinde 15852 ada 33 ve 35 parsel numaralı taşınmazların kuzeydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi İlçesi, Gülük Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 21 ada, 66 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesinde, 6548 ada, 1 parsel (ifraz sonucu 10174 ada, 1 parsel olmuş) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Kocasinan İlçesi, Yeşilmahalle Mahallesinde bulunan (tapunun Kötügöller Mahallesi), mülkiyeti şahıslara ait, 1133 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi’nde "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje Alanı" sınırları içerisinde kalan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Sarıoğlan İlçesi, Palas Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 2083 ve 2086 adalarda yer alan muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Talas Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Talas Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Akkışla Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Akkışla Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Bünyan Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. İncesu İlçe Merkezi ile Boğazköprü arasında bulunan merkez mahalleler ve Garipçe, Örenşehir, Hamurcu Beylik ve Saraycık Mahallelerini kapsayan alanda, imar planlarının tekrar düzenlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Develi İlçesi, Reşadiye ve İbrahimağa Mahalleleri sınırlarında bulunan yaklaşık 65 hektarlık bir alanın bulunduğu bölgede nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Yahyalı Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. İncesu İlçesi, Semerkent Mahallesi, mera vasıflı 2749 ada, 83 ve 143 parseller ile 2781 ada, 42 ve 60 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Mülkiyeti şahsa ait, Yakut Mahallesi, Elisevenler Caddesi No:6/D Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan dükkânın kütüphane olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması talebinin görüşülmesi.

35. Kocasinan İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, Balçiçek Sokak No:11 numaralı (Kötügöller Mahallesi, 1078 ada, 50 parselde bulunan) taşınmazın Kocasinan Belediyesi’ne devredilmesi talebinin görüşülmesi.

36. Pınarbaşı İlçesi, Yeregeçen ve Yarımtepe Mahallelerinde sulama yapılması amacıyla, Kapalı Sistem Sulama Tesisinin Bahçelik Sulama Birliğine devredilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bahçelik Sulama Birliği arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

37. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve ekli listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince yapılması amacıyla yetki verilmesi, hakediş bedelinin mahsuplaşmada değerlendirilmesi, kalan miktarın hibe edilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğü arasında ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

38. İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, 2387 ada, 42 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapımı devam Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı ve çevre düzenleme çalışmalarının bedelsiz olarak yaptırılması için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türk Yeşilay Cemiyeti arasında ek protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

39. Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesinin Kayserigaz lisans alanı içerisine dahil edilmesi için yapılması gereken işlemlerin EPDK nezdinde taahhüt edilmesi amacıyla hertürlü sözleşme, anlaşma,  protokolleri imzalamak ve yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

40. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan (II) ve (III) Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.

41. Kayseri Havalimanı güneyinde bulunan Kocasinan İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan başlayarak Kuzey Çevreyolu bağlantı yoluna kadar devam eden isimsiz yola Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Caddesi ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

42. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 337 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

43. Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 8832 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

44. Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz Mahallesi, 132 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

45. Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi, 108 ada, 507, 513, 514 parsel ve 123 ada, 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 

46. (1) Develi İlçesi, Ayşepınar Mahallesi, 2800 ada, 4 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılmasını talebinin görüşülmesi.

47. (2) İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (3) İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

49. (4) İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

50. (5) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

51. (6) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

52. (7) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

53. (8) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

54. (9) Kocasinan İlçesi, Akçatepe Mahallesi, mevcut yerleşim alanı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.  

55. (10) Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 101 ada, 138 ve 253 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği ve ilave imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

56. (11) Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 863 adanın güneyinde bulunan alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

57. (12) Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait, 5477 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

58. (13) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59. (14) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

60. (15) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

61. (16) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

62. (17) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

63. (18) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

64. (19) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

65. (20) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

66. (21) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

67. (22) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

68. (23) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

69. (24) Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, Gölbaşı Mevkiinde köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

70. (25) Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 10218 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

71. (26) Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

72. (27) Özvatan İlçesi, Kermelik Mahallesi köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

73. (28) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.03.2024 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74. (29) Pınarbaşı İlçesi, Kaynar Mahallesi, mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait, 39 ada, 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

75. (30) Talas Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih ve 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

76. (31) Talas Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

77. (32) Talas Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

78. (33) Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 837 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

79. (34) Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 26 ada, 28, 29, 30, 42, 46, 50, 61 ve 62 parseller ve 1428 ada, 1 parsel ile 1429 ada, 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

80. (35) Yahyalı İlçesi, Dikme Mahallesi, Avkasıl Mevki 141 ada, 39, 42 ve 59 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılmasını talebinin görüşülmesi.

81. (36) Yahyalı İlçesi, Karaköy Mahallesi, Karayer Mevki, 148 ada, 57, 58 ve 59 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılmasını talebinin görüşülmesi.

82. (37) Yahyalı İlçesi, Karaköy Mahallesi, Avgasıl Mevki 155 ada, 36 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılmasını talebinin görüşülmesi.

83. (38) Tomarza İlçesi, Güzelsu Mahallesi, 1772 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılmasını talebinin görüşülmesi.

84. (39) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

85. (40) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

86. (41) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

87. (42) Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

88. (43) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 8784 ada, 4 parsel numaralı ve Keykubat Mahallesi, 5367 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların, 2886 sayılı Kanun'un amir hükümleri gereğince satılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

89. (44) Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Hayvancılık Tic. A.Ş. (YAKTAŞ)’ye, yeni iş makinası alımlarının finansmanı için 521.000,00 Euro borçlanma yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

90. (45) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygun görülecek bir caddeye merhum Başbakan Bülent ECEVİT isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.