GÜNDEM :

 

 1. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 514 pafta, 3286 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 492 pafta 6333 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116 nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100, 107 ve 111 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K ve 31K Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevreyolu Ayrımı-Mimarsinan Kavşağı üzerinde bulunan Horsana kavşağında 1/5000 ölçekli 32 N Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894, 1895 ve 1896 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait, Cırgalan Mevkii, 489 pafta, 3695 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı ile 32O-IIc İmar Plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. Talas Belediyesinin, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-01c ve K35d-06b Nazım İmar Plan tadilatı talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait olan, 528, 543 ve 545 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 447 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 1607 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K34-D-10B İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 12. Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2009 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planına askı ilan süresi içerisinde Ahmet BALCIOĞLU,Ahmet OĞUZ ve Ahmet ÖZKARACA’nın itirazlarıhususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 13. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Kayseri Raylı Toplu Taşıma Sistemi yapım işi kapsamında, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 30J-IIc, 30J-IIIa, 30J-IVb, 30J-IId, ve 30K-IIId uygulama İmar Plan tadilatı talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı tadilatı talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 15. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan beldesi, sınırları içerisinde yer alan, uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 16. Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 17. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 18. Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında 1/5000 ölçekli 28 N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 19. Talas Belediyesinin Mülkiyeti kendilerine ait, 87 pafta, 477 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35d-02-d Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 20. Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d–06-b Nazım İmar Plan tadilatI talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 21. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi 61 pafta, 115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 22. Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi 106 pafta, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29 M Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 2 ve 3 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 28. Talas İlçesi, Zincidere mahallesinin yeni açılan caddelerine isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 29. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde yeni açılan caddeye Osman Gazi veya Ertuğrul Gazi isimlerinden birinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 30. Belediyemiz tarafından yaptırılan Hobi Bahçeleri için alınan ücretlerden, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, kendi dernek üyelerine verilen Hobi Bahçeleri ücretlerinden muaf tutulmasını veya %50’sinin alınmaması talebinin görüşülmesi.
 31. Belediyemizin 2008 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden görüşülmesi.
 32. Mülkiyeti Belediyemize ait, Tacettin Veli Mahallesinde bulunan otopark ile Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan Kurşunlu otopark işletmeciliğinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince, %75’i Belediyemize ait olan Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.’ye belirlenecek süre ve bedel karşılığında tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.
 33. Mülkiyeti Belediyemize ait, Belediyemiz hizmet binası 2. katında bulunan Çay Ocağının, İnönü Parkı 3. kısımda bulunan Çay Bahçesi, Hüsamettin ÇETİNBULUT Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Çay Ocağının, Seyitgazi Mahallesi Gültepe Parkı içerisinde bulunan Hizmet Binasının, Çınaraltı Sohbet evi ve Bayanlar Kültür Merkezi, Çay Ocağı ve Kafeterya İşletmelerinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince, %99,9’u Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekcilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’e belirlenecek süre ve bedel karşılığında tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.
 34. 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (m) bendine istinaden, Belediyemiz öncülüğünde Kayseri Spor Etkinlikleri Sanayi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin kurulması ve kurulacak olan bu şirkette Belediyemiz hissesinin %96 (4.800.000.TL.) oranında belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

11.05.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EKGÜNDEM

 1. (35) 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Hüseyin BEYHAN’ın Genel Sekreter Yardımcısı, Hayri NAZİKSOY’un Genel Sekreter Yardımcısı, Ahmet ACER’in Teftiş Kurulu Başkanı, Ali KÜÇÜKOĞLU’nun Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı, İbrahim YAPAR’ın İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanı olarak yapılan atamaları hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
 2. (36) Kardeş Şehir ilişkisi kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Oktay DURUKAN’ın 13–17 Nisan 2009 tarihleri arasında Fransa’nın Strasburg kentine, Encümenin 25.03.2009 tarih ve 12–288 sayılı kararı ile, görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
 3. (37) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Müdürlüğünde kullanılmak üzere Cenaze Taşıma Aracı alınması talebinin görüşülmesi.
 4. (38) Ortağı olduğumuz Kayseri İmar İnşaat Ticaret A.Ş’nin sermayesinin 50.000TL’dan 3.000.000TL’na çıkarılması ve artırılan sermayeden dolayı rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi.
 5. (39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 22. maddesinin 1 ve 2. fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
 6. (40) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 4 pafta, 1113, 1115, 1117, 1121, 1122, 1989, 2157, 2158 parseller ile 402–409 pafta, 2388 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31O ve 32O nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi.
 7. (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 14.04.2009 tarih ve 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (42) Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli K34-b çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi
 9. (43) Kocasinan Belediyesinin, Esentepe Mevkii, 2619 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31N nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi.
 10. (44) Kocasinan Belediyesinin, Örnekevler Mahallesi, 99 pafta, 954 ada, 78 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 29 M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 11. (45) Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mühimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesi alanında 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 12. (46) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 13. (47) Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Kumarlı parkı ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli 31N, 31O, 32N, 32O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 14. (48) Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, Oto Galericiler sitesi Güneyinde yer alan, 3994 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 15. (49) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2009 tarih, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (50) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 1696 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 17. (51) Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 2444 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar palan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 18. (52) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde 1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. (53) Kocasinan Belediyesinin; Cırkalan Mahallesi 3 pafta, 792 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 20. (54) Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi.
 21. (55) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 22. (56) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 302-305 pafta, 2974 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 23. (57) Talas Belediyesinin, Yazılı Mahallesi kaldırım mevkii 3 pafta, 1201 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-15-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 24. (58) Belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih ve 9 sayalı kararı ile Eğribucak mevkii ve civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
 25. (59) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 08.04.2009 tarih, 119 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 26. (60) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 27. (61) Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih ve 46 sayalı kararı ile Melikgazi İlçesi Anbar mevkii, 21 pafta, 471 parsel maliki Ümit MOLU’nun meclis kararına askı ilan ve süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
 28. (62) Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi 77 pafta, 1119 ada, 1 nolu parsel ve 27 ada 339 parsel K35-d-06-b pafta nolu 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 29. (63) 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile Kayseri Tren İstasyonu bağlantılı demiryolu İltisak hakkının kaldırılarak, taşınmanın karayolu ile yapılmasına yönelik 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın terminal faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı araç/gereçler ile bina/tesislerin tahsis edilmesi hakkında protokol imzalanması
 30. (64) Büyükşehir Belediyemizce yapımı gerçekleştirilecek olan Erciyes Master Planı çerçevesinde İller Bankası Genel Müdürlüğün’den kredi kullanılmasına ilişkin kararın alınması
 31. (65) 16-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Master Planı işleri ile ilgili olarak Almanya’nın Münih ve Avusturya’nın Innsburg kentlerinde incelemelerde bulunmak üzere Etüd ve Preojeler Dairesi Bşk. Ayşe ÖNDER ve Proje ve Planlama Şube Müdürü M. Zeki SOYAK’ın görevlendirilmeleri.