1- 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2010 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi.
2- 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2010 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
3- 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması.
4- 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisine iki asil iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması.
5- 5216 Sayılı Kanununun 16. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması.
6- 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
7- 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
8- 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
9- 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
10-5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
11- Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12- Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi genelinde nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Süha Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15- Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16- Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Barbaros ve Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 2966 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
17- Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, mülkiyeti Işıkyıldızı Eğitim Orgn. Gayr. Ltd. Şti. adına kayıtlı, 1590 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
18- Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı, 10597 ada, 8, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
19- Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti Asi Otogaz nakliye Akaryakıt Tic.Ltd. Şti’ne ait, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
20- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
21- Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt ve Bağpınar’da 1/1000 ölçekli Köy planlarının üst ölçekli planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
22- Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 451 pafta, 3212 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
23- Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1928 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
24- Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 589 pafta, 999 ada, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
25- Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğünün, Malatya yolu üzerindeki Üniversite alanının yeniden düzenlenerek her ölçekteki imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
26- Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
27- Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
28- Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığının askeri güvenlik bölgelerine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
29- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
30- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
31- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.01.2011 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
32- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih 42, 44 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
33- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih 58, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
34- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 39 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
35- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih ve 53 kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
36- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
37- Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, Bilge Kaan caddesi ve Şehit Örnek sokak ile bunların oluşturduğu kavşak alanında ve yine aynı bölgede yer alan 77 pafta, 322 ada, 1 parsel ve 1 pafta, 27 ada, 282 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
38- Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
39- Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Vakıf mülkiyetinde 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
40- Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada, 20-51 parsel, 139 ada, 9 parsel ve mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada 11-19 parsellerde, nazım imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
41- Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzsekisi Orman Köyü, yerleşim alanı olarak belirtilen alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
42- İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi ve civarında yeniden ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
43- Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 639 pafta, 5934 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
44- Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 405 pafta, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
45- Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi 477 ada, 29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
46- Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
47- Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel, 10103 ada, 14 parsel, 10138 ada, 1 parsel ve 10140 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
48- Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 54 ada, 231 ve 856 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
49- Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 186 pafta, 451 ada, 56,58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
50- S.S. Mermerciler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
51- Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Kardiyoloji Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ye ait Çandır mahallesi, 3976 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
52- Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu ile Özel Üniversite Alanı olarak planlı yerin kuzeyinde yer alan bölgede ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
53- Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Mustafa ÇAVUŞ Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
54- Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin, günün şartlarına uygun hale getirilerek, okul servis araçları yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
55- Belediye Gelirler Kanunun 96. maddesinin (b) fıkrası gereğince, Gelir Tarifesindeki ışıklı ve projeksiyonlu İlan Reklâm ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
56- Kayseri’de tahsil gören yabancı uyruklu öğrencilere İlimizde öğrenim gördükleri süre boyunca toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları için serbest kişiselleştirilmiş kontaksız kart verilmesi talebinin görüşülmesi.
57- Şehit P.Astsubay Serkan CİDDİOĞLU isminin Kocasinan Mahallesinde yeni açılan cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.

11.04.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (58) ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan “Hacılar Belediyesi’nin proje sahibi olduğu Snowboard Pisti Yapımı başlıklı projeye ortak olunması ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
2. (59) Erciyes Master Projesinde yapılan çalışmalarda kontrol aracı olarak kullanılmak üzere 1adet çift kabin pikap ve 1 adet kamyonet alınması talebinin görüşülmesi.
3. (60) Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan 837 ada üzerinde bulunan 186 adet hobi bahçesinin 10 yıllığına 7.000TL olarak belirlenen tahsis ücretinin, 10 yıllığına 3.500TL olarak yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
4. (61) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet sınırları içerisinde Telekomünikasyon altyapı tesislerinin kurulması ve Bu tesislerin ortak kullanılması için Katılım ve Güzergah bakım bedellerinin tespiti ile geçiş hakkı ve hücresel anten tesislerinin yerleşeceği yerlerin seçimi, kurulumu ve işletmeciler arasında paylaştırılmasına ilişkin hazırlanan yönetmeliğin görüşülmesi.
5. (62) Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 149 sayılı kararı ile, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel, 61 pafta 1129 ada, 2 parsel ve 77 pafta, 3 parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
6. (63) Belediyemiz meclisinin 14.03.2011 tarih ve 141 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli, 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Turan TÜRKÜM tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
7. (64) Belediyemiz meclisinin 17.02.2011 tarih ve 126 sayılı kararı ile, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Mehmet KİRAZGİLLER, Mustafa KİRAZGİLLER ve Mehmet ÖKÇE tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
8. (65) Belediyemiz meclisinin 17.02.2011 tarih ve 132 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevreyolu ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, Mehmet KARGI, Mustafa KARGI ve Hasan ULUÇAY tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
9. (66) Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 70-493 pafta, 217 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
10. (67) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11. (68) A.B.Hayat Boyu Öğrenme Stratejilerinin Mesleki Eğitimde Uygulanması isimli Leonardo Da Vinci A.B. Hareketlilik projesi kapsamında 1-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan eğitim ve araştırma gezisine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Sorumlusu H.Serra Bayram’ın görevlendirilmesi.
12. (69) Uluslar arası Toplu Taşımalık Birliğinin Dubai’de düzenlediği Dünya Kongresine katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’nin 11.04.2011-15.04.2011 tarihleri arasında yurt dışına görevlendirilmelerinin bilgilendirilmesi.
13. (70) ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin proje sahibi olduğu TR72-10-KOA-01/30 Alpine Coaster – Dağ Kızağı Projesi kapsamında inşa edilecek altyapının sahipliği/intifa hakkı, projenin tamamlanmasının ardından 5 yıl (asgari 5 yıl) süre ile kurumumuza ait olacağı” hususunun görüşülmesi.
14. (71) Türkan AY isimli çocuk cenazesinin defnedildiği mezarın, cenazenin babası İbrahim AY adına ücretsiz olarak tahsis edilmesinin görüşülmesi.
15. (72) Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi 5914 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. (73) Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi 37-41 pafta, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. (74) Talas Belediyesi, Akçakaya Mahallesi 25 pafta, 5435 ve 5436 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
18. (75) Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesi 3 pafta, 1584 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
19. (76) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
20. (77) Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi 855 parsel nolu taşınmaz ve mülkiyeti maliye hazinesine ait 1974 ve 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
21. (78) İncesu Organize Sanayi Bölgesi ilave alanına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçim Komisyonun sınırlarını belirlediği genişleme alanının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
22. (79) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih ve 74, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
23. (80) Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde kalan Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
24. (81) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların İmar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
25. (82) Melikgazi Belediyesi Kayabağ Mahallesinde ilave nazım imar planı talebinin görüşülmesi.
26. (83) Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi mülkiyeti maliye hazinesine ait, 10028 ada, 15 ve 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
27. (84) Melikgazi Belediyesi, Aydınlar Mahallesi 1309 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
28. (85) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 113 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım ve uygulama imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
29. (86) Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait Mithatpaşa Mahallesi 4 pafta, 36 ada, 18 ve 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
30. (87) Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi 5620 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
31. (88) Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi, 707-452 pafta, 6913 ada, 1 parsel maliklerinin taşınmazlarının imar adası şeklinde olduğundan özgün mimari projeler üretmek üzere ST plan Lejantı hükmünün kendi taşınmazlarında da geçerli olması talebinin görüşülmesi.
32. (89) Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi 2411 ada, 28 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
33. (90) Mülkiyeti Talas Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 25 parsel ve civarında kültürel tesis alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.