1. Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 3 pafta, 1584 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mevkii, 995 ada, 86 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 38 pafta, 642 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, K35-A-22D-3A pafta, 6316 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Melikgazi Belediyesin, Erenköy Mahallesi, 800 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi 27 pafta, 619 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesinde, 224 ada, 9 parsel nolu mülkiyeti Tahirağa Mahallesi Vakfına ait Tasmakıran Camii ve Çeşmesinin bulunduğu alanın koruma alanı olarak planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4234 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 398 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Melikgazi Belediyesinin, Camikebir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Hacı Ali Karamercen İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesinin, Gürpınar Mahallesi, 963, 2392, 2355, 2353, 2396, ve 938 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Terminal Alanın kuzeyinde, Terminal ile Kuzey Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın çevresinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, Bozyer mevkiinde, 620 ada, 50 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Kocasinan Belediyesi, Yenidogan Mahallesi,1 pafta 50 ada 46 nolu parselin bir kısmı ile 3970 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet-Taşhan yerleşiminin nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 853 ada, 128,129 ve 236 nolu parsellerin yer aldığı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Kocasinan Belediyesinin, Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde bulunan Erkilet ve Oymaağaç Köprülü Kavşaklarında Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce düzenleme çalışmaları yapılacağından, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 nolu parselin bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu ve Özel Üniversite alanı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi güneybatısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesinde, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 16 pafta, 503 ve 504 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. Hacılar Belediyesinin, Eski Mahallelere yapılan 1/1000 ölçekli imar planının 1/5000 planlara uygunluğunun görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. Talas Belediyesi, Kuruköprü Mahallesindeki, kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. Talas Belediyesi, Tablakaya Mahallesi, 38 pafta, 867 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih, 99, 100 ve 101sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih ve 124, 125, 126, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 129, 131 ve 134 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 122, 123, 125 ve 126 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 32. Doğalgazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte bundan sonra doğalgazlı araç alacak araç sahiplerinin istihkaklarından % 5 lik durak katkı payının tekraren 10.08.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

11.07.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 1. (33) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan, Mustafa MUCUK ve Tuğba Günay EVLİ’ye 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (34) Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlar dışında bulunan Belediyelerin asfalt taleplerinden uygun bulunanların asfalt ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (35) Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Vefat eden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa ÇAVUŞ Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (36) Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulacak Cadde veya Sokaklardan birine Kore Gazisi Recep ALTIN’ın isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (37) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.
 6. (38) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 7. (39) Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih ve 309 sayılı kararına istinaden, İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına, Hatice ŞENOL tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
 8. (40) Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Yenibağlar mevkiinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
 9. (41) Kayseri Büyükşehir belediyesi hinterlant sınırları içerisinde bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (42) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 762 ada, 1, 2, 17 ve 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. (43) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. (44) Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi alanı olarak planlı alan ve civarında Revizyon İmar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
 13. (45) İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması ve söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
 14. (46) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 15. (47) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 16. (48) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 17. (49) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 18. (50) Karşılıklı davacı ve davalı olduğumuz Kayseri Asl. Tic. Mah. 2008/681 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili olarak Paşalı Teknik İnş. A.Ş. Boz İnş..Şti. Ortaklığının 06.07.2011 Uyuşmazlığın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun, 18/4 maddesi gereğince Sulh yolu ile tasfiye edilmesinin görüşülmesi.
 19. (51) Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554,555,5501,6459 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 20. (52) Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159( 22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel ) nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 21. (53) Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu ve planlar arasında kalan bölgede ilave yapılarak planlar arası bütünlüğünün sağlanması talebinin görüşülmesi.