1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2012-2016 dönemlerini kapsayan stratejik planı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2089 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde yer alan Tekir Göleti civarındaki Dağ Köyü ve Kabaktepe Mevkiindeki oteller bölgesinde, kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kültür ve Kongre Merkezi olarak planlı yerin ise İdari Tesis ve Kongre Merkezi olacak şekilde plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi ve civarına ait 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması ve söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 554, 555, 5501, 6459 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  6. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile Yeşilyurt Mahallesi, 1985 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  7. Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesi, 336 pafta, 5208 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  8. Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih ve 333 sayılı karı ile, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Gelbula mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  9. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 77 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 169 ve 03.08.2011 tarih, 183 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.