1. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 812 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Kocasinan Belediyesi, Argıncık mevkii, 50 pafta 4159 (22 A uygulaması ile 6666 ada 1 parsel) nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre Yolu kuzeyinde, Özel Üniversite Alanı çevresinde, plan revizyonu ve planlar arasında kalan bölgede ilave yapılarak planlar arası bütünlüğünün sağlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. İncesu-Süksün mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, ITRF-96 koordinat sistemindeki nazım imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra (Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 45 pafts, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazlar ile, 4497 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki kadastro harici taşlık olan alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Hacılar Belediyesinin, Yeni Mahalle 2590 ada 3 ve 4 nolu, 2589 ada 1 nolu, 2903 ada 1 nolu ve 1150 ada 40 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Mülkiyeti İncesu Belediyesine ait Vali İhsan ARAS Mahallesi , 256 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 169 kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 189 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, 2660. sokak isminin, Hicret Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 19. Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi, Kirazlı Sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 20. Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi, 6020. sokak isminin, Yeşilvadi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 21. Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 2 pafta, 142 ada, 20 ve 51 parseller ile mülkiyeti şahıslara ait, 2 pafta, 142 ada, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ve 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ile, 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

 

12.09.2011 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

 

 

 1. (22) 2010-2011 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol 1. liginde ilimizi başarı ile temsil edip ligi 3’ncü bitiren ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan, Kayseri KASKİ spor, kadın basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (23) 2011 yılında düzenlenen kayak şampiyonasında, alp disiplini dalında Türkiye 1. si olan kayak milli sporcumuz Mert DEĞİRMENCİ’ye 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince talep etmiş olduğu yarış kayak malzemelerinin ödül olarak verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (24) Almanya’nın Stuttgart kentinde 27-30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Alman Katı Atık Günleri ile ilgili konferansa katılmak üzere Dr. Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (25) Mülkiyeti belediyemize ait, Özel Hal alanı olarak belirlenmiş, pervane Mahallesi, 4429 ada, 3 parsel numaralı, 83.192.10m2 yüzölçümlü taşınmazın, konut alanı olarak belirlenmiş Tontar Mahallesi, 860, 567, 568 ve 569 parsel numaralı 375’er m2 yüzölçümlü taşınmazların, Sümer Mahallesi, 5358 ada, 1 parsel numaralı, 420.00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Kanlıyurt Mahallesi, 6085 ada, 3 parsel numaralı, 578.30m2 yüzölçümlü taşınmazın, 19 Mayıs Mahallesi, 7817 ada, 1 parsel numaralı, 2.992.04m2 yüz ölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
 5. (26) Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih ve 242 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılan Abdullah GÜL Üniversitesi alanının, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
 6. (27) Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 7. (28) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 8. (29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (30) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih 76 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (33) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 13. (34) Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. (35) İncesu Saraycık Mahallesi Bedir bağları sınırları içerisinde yer alan 250 hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/500 ilave Nazım İmar Planının görüşülmesi.