GÜNDEM :

 

1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2009 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 78, 79, 86, 87, 88, 89 ve 95 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Tarım Kredi Kooparatifleri Kayseri Bölge Birliğine ait, Oymaağaç Mahallesi, Karayer Mevkii, 1 pafta 1373 ve 1375 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 31İ ve 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4. Erciyes projesinin 1. etabının yaptırılması için gerekli hibe finansmanını sağlayan İsviçre firması Network 41 AG ile yapılacak ön sözleşmenin onaylanması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.