1.      Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 15394 ada 100 parsel ile Turan Mahallesi 106 ada 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2.      Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.11.2022 tarih, 6517 sayı ile 26.01.2023 tarih, 6715 sayılı kararlarında belirtilen alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.      Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi 11538 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.      Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 12098 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.      Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 12898 ada 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.      Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi, 4235 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.      Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 91 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.      Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 92 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.      Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 2704 ada, 1, 2, 3 parsel, 1607 ada, 2912 parsel ve 2498 ada, 1, 2, 3, 6, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Çaytarla Mevkii, 538 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesi, 9825 ada 4, 6, 7 parseller ile 13312 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4539 ada, 1 parsel, 4540 ada, 1 parsel, 4556 ada, 1 parsel, 4563 ada, 1 parsel ve 4544 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Kocasinan Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 100 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 101 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarih, 111 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarih, 112 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Felahiye İlçesi, Beyler Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 670 ada 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait, 334 ada 61, 62, 63, 64, 65, 110, 114, 227 ve 229 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Felahiye İlçesi, Kuruhüyük Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 106 ada 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.  Özvatan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, 289 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23.  Özvatan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde, mülkiyeti Özvatan Belediyesi'ne ait, 276 ada 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.  Talas Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih, 3 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.  Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 1068 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26.  Pınarbaşı Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27.  Talas Belediye Meclisinin 08.05.2023 tarih, 67 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28.  Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 102 ve 103 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29.  Sarız İlçesi, Çörekdere Mahallesi, 104 ada 65 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30.  Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 99 ve 100 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31.  Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 537, 545 ve 549 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32.  Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi, 935 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33.  Bünyan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 412 ada 72, 73, 77, 78 ve 80 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34.  Bünyan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1999 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35.  İncesu Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 84 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36.  İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, mülkiyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı 1062 ada, 1 parsel, 1064 ada, 1 parsel, 1065 ada, 1 parsel, 1066 ada, 1 parsel, 1067 ada, 1 parsel ve 1068 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37.  Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.05.2023 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38.  Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.05.2023 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39.  Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2843 ada, 42 numaralı parsel ve 2841 ada, 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40.  İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41.  İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42.  İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 1648 ada 2 ve 3 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

43.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

44.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

45.  Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

46.  38 AB 119 plakalı özel halk otobüsü işletmecisinin 10 yıl olan sözleşme süresinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

47.  38 AB 119 plakalı özel halk otobüsü işletmecisinin 10 yıl olan sözleşme süresinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi.

48.  Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve faaliyetlerinin kullanılmak üzere 3 adet araç satın alınması talebinin görüşülmesi.

49.  Nevşehir İli, Kalaba Belediyesi’ne belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 38 NE 015 plakalı aracın hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.

50.  Muhtelif Yerlerde Sıcak Asfalt Kaplama İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

51.  İncesu İlçesi, Furunönü Mahallesi, 11 pafta, 2804/1063 ada ve 228 numaralı parselin 201.256,52 m2’lik kısmının Rüzgâr Enerji Santrali tesis edilmek üzere Kayseri Ulaşım A.Ş. tasarrufuna bırakılmasına ve elde edilecek öz tüketim fazlası elektrik üretimi kazancının KDV hariç kısmından % 0,5 (Bindebeş) oranındaki tutarın, taşınmazın kullanım bedeli olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi talebinin görüşülmesi.

52. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre oluşturulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 

53. (1) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1502 ada, 10 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Aile Sağlığı Merkezi olarak planlı olan taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi amacıyla protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

54. (2) Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde Altyapı Hatları Foseptik Yapıları ve Çevre Düzenlemeleri Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

55. (3) Güneşli Mahallesinde İmar Yolları ile Altyapı Şebekeleri Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

56. (4) Havalimanı-Yeni Hal Kompleksi Arası Yol, Altyapı Şebekeleri ve 2 Adet Köprü Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

57. (5) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Hisarcık Mevkii Tekir Yaylası Kümeevler No:602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611 Melikgazi/KAYSERİ adresinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezinin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

58. (6) KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yönetim kurulu tarafından incelenerek uygun görülen 2023 Yılı Ücret Tarifelerinin 2560 sayılı İSKİ Kanunu md.6/1-f hükmü uyarınca KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla incelenerek karara bağlanması talebinin görüşülmesi.

59. (7) Kocasinan İlçesi, Alsancak Mahallesinde bulunan yaklaşık 6,9 hektarlık alan sınırları içerisinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında gerçekleştirilecek olan proje ve çalışmalar kapsamında aylık olarak kira yardımı yapılması talebinin görüşülmesi.

60. (8) Kocasinan İlçesi, Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1. Grup içinde yer alan 12791/1, 12791/2 parseller üzerinde bulunan ihale, yapım ve kontrollük gibi diğer tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi ve 12791 ada 1 parsele 1 blok konut-ticaret, 12791 ada 2 parsele 1 blok konut-ticaret kat karşılığı ihale ile yaptırılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

61. (9) Merhum Öğretmen Umran ŞEFİK üzerine tapuda kayıtlı Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 853 ada, 1872 parsel 3. kat 28 numaralı ve Melikgazi İlçesi, Kılıçaslan Mahallesi, 12024 ada 3 parsel A blok 8. kat 18 numaralı dairenin, Umran ŞEFİK isminin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak bir eğitim kurumuna verilmesi şartı ile yapılacak şartlı bağışın kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.

62. (10) Adıyaman Belediyesi’nin hizmet birimlerinde deprem dolayısı ile hasar gören büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.

63. (11) Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sena KÖSEDAĞ’dan Danışmanlık hizmeti alınması için yapılacak sözleşmeyi imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

64. (12) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.

65.  (13) Akkışla Belediye Meclisinin 09.06.2023 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

66. (14) Bünyan İlçesi, Dağardı Mahallesi, 102 ada, 35, 191 ve 195 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

67. (15) Develi İlçesi, Güneyaşağı Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 422 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

68. (16) Hacılar İlçesi muhtelif mahallelerinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

69. (17) Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygulama imar plan notları ve lejantının değişen mevzuatlar ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek revize edilmesi talebinin görüşülmesi.

70. (18) Kocasinan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi’nde, tapunun Kavakyazısı Mevkii, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, 4425 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

71. (19) Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 12675 ada, 3, 8, 9 parsel ile 7115 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

72. (20) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 111 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

73. (21) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 113 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74. (22) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 114 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

75. (23) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 116 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

76. (24) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 117 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

77. (25) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 118 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

78. (26) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 119 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

79. (27) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 120 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

80. (28) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 121 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

81. (29) Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2023 tarih, 36 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

82. (30) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

83. (31) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

84. (32) Pınarbaşı İlçesi, Karahacılı Mahallesi, 112 ada, 5 parsel ve 110 ada 27 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

85. (33) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

86. (34) Sarıoğlan İlçesi, Güzelyazı Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 142 ada 170 ve 228 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

87. (35) Talas Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 85 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

88. (36) Talas Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 86 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

89. (37) Talas Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

90. (38) Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 108 ada, 30 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

91. (39) Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 112 ada, 115 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

92. (40) Tomarza İlçesi, Söğütlü Mahallesi sınırları içinde, mülkiyeti Erke Hayvancılık Enerji San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait olan 105 ada 194 parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

93. (41) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

94. (42) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

95. (43) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

96. (44) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

97. (45) Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi 2782 ada 120, 121, 124, 125 ve 126 parseller ile, 2782 ada 117 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

98. (46) Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Erdemli İçeriköy Vadisi Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

99. (47) Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan 2. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Kestel Mevkii Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

100. (48) Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi, 670 ada, 260, 262 numaralı parsel ve 1390 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

101. (49) Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan Yeşilhisar, Develi ve İncesu İlçeleri sınırları içerisinde yer alan 1. Ve 3. Derece Doğal Sit Statüsündeki Sultan Sazlığı Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

102. (50) Hacılar Belediyesi’ne 80.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

103. (51) Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 2881 ada 29 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının turizm amaçlı değerlendirilmesi amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.