BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden, KASIM ayı toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 12.11.2010 CUMA günü Saat 16.00’da Meclis Salonunda yapacaktır.
5216 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden ilan olunur.

GÜNDEM:

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2011 Mali Yılı Performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2011 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2011 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Talas Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Hacılar Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. İncesu Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. 2011 yılında Belediyemizce Kimlere Serbest ve İndirimli pasoların verileceği ve ücretinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih ve 450 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni değişikliğine KC İnşaat Taahhüt A.Ş. adına Korhan KILIÇ, Hakan ÖZCAN’ın askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201, 202 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 257, 258, 259 ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010, 266, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

17. Talas Koruma amaçlı İmar Plan Revizyonlarında, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacı ile imar planı lejantında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

18. Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih ve 438 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5.000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

19. Kayseri Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sağlık Bakanlığına tahsisli 3 pafta 45 ada 25 parsel, 4701 ada 1 parsel ile 45 ada 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.