1.   Belediyemizin 2020 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi talebi.

2.   Belediyemizin 2020 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

3.    Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması.

4.   Büyükşehir Belediye Meclisine iki asıl iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması.

5.   Büyükşehir Belediye Encümenine, 5 üye seçiminin yapılması.

6.  İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

7.   Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

8.  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

9.   Ulaşım Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

10.  Çevre ve Sağlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

11.  Hukuk Komisyonu kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.

12.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Engir Gölü Sit Alanı ve çevresinin koruma statüsünün “Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesinde Derebahçe Kanyonu olarak belirlenen alanın “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Melikgazi Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 50, 51, 53, 54 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, mülkiyeti Kamu Ortak Malına ait (Mera) 6431 ada, 105 parsel ve Akçatepe Mahallesi, 5880 ada, 91 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Erkilet General Emir Mahallesinde bulunan alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Kocasinan Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Bünyan ve Sarıoğlan İlçe sınırları içerisinde yer alan 1. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Tuzla-Palas Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Ortaseki mevkiinde bulunan ve kadastral durumu tescil harici olarak bilinen alanın hafriyat alanı olarak kullanılabilmesi için imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazım Karabekir, Altınoluk, Eğribucak, Battalgazi, Selçuklu, Danişmentgazi, Becen, Hisarcık, Erenköy, Köşk, Gültepe, Esenyurt Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Raster Paftalarının Sayısallaştırma ve Revizyonu işi ile alakalı 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerini kapsayan plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23.  Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde kalan 16.19 hektarlık, Talas Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1.03 hektarlık, Başakpınar ve Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde kalan 55.82 hektarlık alanların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.  Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi 3202 ada 1, 2 parsel ve 3203 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26.  Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27.  İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümü olan 2021 yılının "İstiklâl Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi sebebi ile şehrimizin ana caddelerinden birine "İstiklâl Marşı Caddesi" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30.  5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Libya’nın Misurata Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.

31.  5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Azerbeycan’ın Şuşa Şehri ile Kayseri Şehri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.

32.  Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Tomarza İlçesi, Yukarı Mahallesi, 255 ada 130 parsel numaralı taşınmazın kullanımına ihtiyaç duyulmadığından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

33.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının su altı ve su üstünde meydana gelebilecek vakalara müdahale edebilmesi amacıyla, 1 adet tam donanımlı Arama -Kurtarma Aracı ve teknik malzemelerin alınması talebinin görüşülmesi.

34.  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan II ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.

35.  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre oluşturulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.

36.  Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi 1542 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 5998 sayılı kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi gereğince "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesine ilişkin alınmış olan kararın yenilenmesi talebinin görüşülmesi.

37.  Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje alanı içerisinde kalan Hacıkılınç Mahallesi, 11977 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda ihdas sonucu oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hisselerin Ortak işbirliği protokolü kapsamında Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ ye devredilmesi talebinin görüşülmesi.

38.  Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama iş ve işlemlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi kapsamında; sözleşmeden kaynaklı ödemenin tahsil edilmesi ve hak sahipliği sözleşmesi doğrultusunda taşınmazların devralınması talebinin görüşülmesi.

39.  Kayseri İli Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında ortak iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

40.  Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 'nin 23.03.2021 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermaye artırmasından dolayı, sermaye artışına katılınıp katılınmayacağı talebinin görüşülmesi.

41.  Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 11531 ada 4 parsel üzerinde bulunan Etno Spor ve Okçuluk Merkezinin, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret (Spor) A.Ş. ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

42.  Melikgazi İlçesi Kayabağ Mahallesi'nde bulunan Erciyes 3. Caddesi isminin Ahmet Salih Ay Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

43.  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Yuvalı Mahallesi'nde yer alan, özel mülkiyet ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 134 ada, 231, 232, 237, 239, 240, 241 ve 242 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

44.  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Kocasinan İlçesi, Yuvalı Mahallesi'nde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 101 ada 95 parsel ve 103 ada 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

45.  Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi, 4539 ada 1 parsel, 4540 ada 1 parsel, 4544 ada 1 parsel, 4556 ada 1 parsel ve 4563 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

46.  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Erkilet-Arabidin ve Yukarı Mahallelerinde yer alan Erkilet Kaya Oyma Mekanlar ve Yerleşim Alanı’nın II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2020 tarih, 4556 sayılı kararı doğrultusunda II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

47.  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Kocasinan İlçesi, Çevril Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 229 ada, 40 parsel, 123 ada, 5 parsel ve 126 ada, 5 numaralı parsellerin bir kısmında tespit edilen “Çevril Kaya Oyma Güvercinlikler” in Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.09.2020 tarih, 4721 sayılı kararı doğrultusunda III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

48.  Kocasinan Belediyesi’nin, Hocaahmet Yesevi Mahallesi, Şht. J. Astsb. Suat Sarı Caddesi üzerinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

49.  Talas Belediyesi’nin, Kamber Mahallesi, 1834 ve 1835 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

50.  Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

51.  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Zamantı Irmağı Sit Alanı ve çevresinin koruma statüsünün “Doğal Sit Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

52.Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi içerisinde belirlenen alanın konut alanı, park alanı, özel sosyal tesis alanı, ticaret alanı ve kentsel servis alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

53.  (1) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

54.  (2) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih, 104 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

55.  (3)  Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mahallesi, 11388 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

56.  (4) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

57.  (5) Hacılar Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58.  (6) Hacılar Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59.  (7) Hacılar Belediyesi’nin Aşağı ve Orta Mahallelerinde 13 hektar büyüklüğündeki Kentsel Dönüşüm Alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

60.  (8) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

61.  (9) Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi sınırı ile Kocasinan İlçesi sınırı arasında kalan alanda plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

62.  (10) Talas Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

63.  (11) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

64.  (12) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “ORAN ile Yöresel Üretim” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

65.  (13) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Kayserinin Akıllı Tarım Uygulamaları” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

66.  (14) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Özvatan Sulama Alanı için Akıllı Sayaç” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

67.  (15) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Zenginleştirilen Bitki Çeşitliliğiyle Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılması” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.

68.  (16) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerinden; Kocasinan Belediyesine 38 AF 389 plakalı aracın ve Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilen 38 VH 168 plakalı aracın tahsisinin iptal edilerek, 38 VH 795 plakalı aracın tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

69.  (17) Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesi 329 ada, 56 parselde bulunan yapının ihale ile 20 yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

70.  (18) Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi 12697 ada 1 parselde yer alan “Sporcu Kamp Eğitim Merkezi” binasına ek oarak “Güreş Eğitim Merkezi” binasının Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

71.  (19) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Katı Atık ve Depolama Tesisi olarak kullanılmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilen Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 147 ada, 34 parsel numaralı 415.346,42 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.820,16 m² kısmının Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.